За порушення трудового законодавства роботодавці платитимуть великі штрафи

Share Button

До 01.01.2015 року до роботодавців, за порушення трудового законодавства, інспектори з праці могли застосовувати тільки адміністративні санкції, а з 01.01.2015 року все змінилось: крім адміністративних, з’явились і фінансові санкції.

Фінансові штрафи за порушення трудового законодавства

Вперше в історії трудового законодавства з 01.01.2015 р. з’являються фінансові штрафи за порушення трудового законодавства.

Замість фрази «Особи, виннi в порушеннi законодавства про працю, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством», яка довгий час була присутня у статті 265 КЗпП, з’явились нові умови щодо відповідальності за порушення законодавства про працю.

Фінансові штрафи, про які далі піде мова, це штрафи, які накладаються на розрахунковий рахунок роботодавця. До речі, ці штрафи накладаються не тільки на юридичних осіб, але й на роботодавців – фізичних осіб- підприємців.

Отже, юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть фінансову відповідальність у таких розмірах:

1) 30 мінімальних зарплат, встановлених законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (при розмірі мінімальної зарплати 1378 грн – це 41340 грн) за наступні порушення:

  • фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);
  • оформлення працівника на неповний робочий час, у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві;
  • виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків.

2) 10 мінімальних зарплат, встановлених законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення – (при розмірі мінімальної зарплати  1378 грн – це 13780 грн) за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад, за не оплату роботи в нічний час, роботу в вихідний або святковий день, понадурочну роботу та інші питання оплати праці).

Саме до цього штрафу відноситься і порушення в частині не проведення індексації заробітної плати. Чому? Справа в тім, що відповідно до Закону про індексацію грошових доходів, індексація заробітної плати є обов’язком роботодавця з метою часткового або повного відшкодування подорожчання споживчих товарів і послуг. Враховуючи Закон про оплату праці та Інструкцію зі статистики зарплати, суми індексації входять до складу додаткової заробітної плати. Відповідно, порушуючи вимоги трудового законодавства, роботодавець, який не здійснює державних гарантій в мінімальних розмірах, пов’язаних з можливістю частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг, тобто не проводить індексацію зарплати, може отримати фінансовий штраф за кожного працівника, якому дохід не індексується.

З грудня 2015 р. додано ще одну підставу для застосування штрафу у розмірі 10 мінімальних зарплат: це порушення прав і гарантій мобілізованих працівників.

3) 3 мінімальні зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення і тут вже немає прив’язки до кожного працівника, отже, цей штраф в цілому по підприємству (4134 грн)  за такі види порушень:

  • порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць,
  • виплата їх не в повному обсязі.

4) 1 мінімальна зарплата (1378 грн) за порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених вище.

Штрафи накладає інспекція праці на підставі винесених постанов в ході планової чи позапланової перевірки роботодавця.

При цьому практика перевірок інспекцій з праці за 2015 рік засвідчує застосовування ними тільки адміністративних штрафів, про які читайте нижче. Фінансові штрафи за 2015 рік до жодного роботодавця не застосовувались. Чому?

Як роз’яснює Держпраці у своїй консультації (надруковануа у “Праця i зарплата” N 46 (962), 09 грудня 2015 р.), порядок накладення штрафiв вiдповiдно до ст. 265 КЗпП сьогоднi перебуває на узгодженнi iз зацiкавленими державними органами. Слiд зауважити, що ст. 265 КЗпП не зазначено строкiв давностi для притягнення суб’єктiв господарювання до вiдповiдальностi. Таким чином, має бути застосовано загальнi строки давностi, встановленi ст. 114 Податкового кодексу України (три роки). Отже, вiдсутнiсть сьогоднi порядку накладання штрафiв не звiльняє вiд вiдповiдальностi суб’єктiв господарювання в майбутньому.

Адміністративні штрафи

Статтю 41 КпАП України законодавець оновив у 2015 році, доповнюючи адміністративну відповідальність новим штрафом від 8500 до 17000 грн за фактичний допуск працівника без трудового договору, допуск працівника – іноземця до роботи без дозволу.

За інші порушення трудового законодавства передбачена адміністративна відповідальність від 510 до 1700 грн. А за порушення прав і гарантій мобілізованих працівників – штраф у розмірі від 850 до 1700 грн.

Адміністративні штрафи накладаються на підставі рішення суду на посадових осіб підприємства. Підставою для рішення суду є направлений в суд протокол постанови про накладання адмінштрафу, який виписує інспектор з праці під час перевірки роботодавців.

Хочу нагадати, що мінімальна заробітна плата у 2016 році становить (у місячному розмірі): з 1 січня — 1378 гривень, з 1 травня —1450 гривень, з 1 грудня — 1550 гривень..

   Автор: Є.Р.Ковальський

Джерело: http://berdpo.info/news

Коментарі