Коли митні органи мають право здійснювати контроль правильності обчислення декларантом митної вартості

Share Button

Судова палата в адміністративних справах ВСУ в постанові від 17.02.2016 р. у справі № 21-5204а15дійшла такого висновку: митні органи мають право здійснювати контроль правильності обчислення декларантом митної вартості, але ці повноваження здійснюються у спосіб, визначений законом. Зокрема, витребування додаткових документів на підтвердження задекларованої митної вартості може бути доцільним лише за наявності обґрунтованих сумнівів у достовірності поданих декларантом відомостей.

Такі сумніви можуть бути зумовлені:

  • неповнотою поданих документів для підтвердження заявленої митної вартості товарів;
  • невідповідністю характеристик товарів, зазначених у поданих документах, митному огляду цих товарів;
  • порівнянням рівня заявленої митної вартості товарів із рівнем митної вартості ідентичних або подібних товарів, митне оформлення яких уже здійснено, тощо.

Наявність у митного органу обґрунтованого сумніву в правильності визначення митної вартості є обов’язковою обставиною, оскільки саме з нею закон пов’язує можливість витребування додаткових документів у декларанта й надає митниці право вчиняти дії, спрямовані на визначення дійсної митної вартості товарів. Водночас витребувати необхідно ті документи, які дають можливість пересвідчитись у правильності чи помилковості задекларованої митної вартості, а не всі, які передбачені ст. 53 МКУ.

Ненадання повного переліку витребуваних документів може бути підставою для визначення митної вартості не за першим методом лише тоді, коли подані документи є недостатніми чи такими, що у своїй сукупності не спростовують сумнів у достовірності наданої інформації.

Джерело: http://www.interbuh.com.ua

Коментарі