Працівник вправі відмовитися від роботи, якщо умови роботи загрожують життю та не відповідають вимогам охорони праці

Share Button

Власник або вповноважений ним орган не вправі вимагати від працівника виконання роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя, а також в умовах, які не відповідають законодавству про охорону праці (ст. 153 КЗпП).

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи (зокрема від відрядження), небезпечної для його життя та здоров’я, якщо роботодавець не в змозі вжити відповідних заходів з охорони праці.

У разі відрядження й виконання працівниками своїх трудових обов’язків на робочих місцях, не підконтрольних роботодавцю, який направив працівників у відрядження, він повинен вжити заходів щодо організації та забезпечення охорони праці для працівників, з якими він перебуває в трудових відносинах.

На цьому в роз’ясненні на своєму веб-сайті наголошує Управління Держпраці в Хмельницькій області.

Джерело: www.interbuh.com.ua

Коментарі