В яких документах зазначається податковий номер платника податку

Share Button

Облік платників податків у контролюючих органах ведеться за податковими номерами (п. 63.6 ст. 63 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, далі – ПКУ). Податковим номером платника податків є:

1) код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ) для платників податків, які включаються до такого реєстру;
2) реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
3) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами за структурою, встановленою Порядком обліку платників податків і зборів (наказ Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588).
Податковий номер платника податків зазначається в свідоцтвах, довідках, патентах, інших документах, що видаються платнику податків, у податковий звітності, платіжних документах щодо податків і зборів та в інших випадках, передбачених законодавством.
Він не змінюється протягом усього періоду перебування на обліку в контролюючих органах такого платника податків, за винятком випадків зміни коду за ЄДРПОУ або реєстраційного номера облікової картки платника податків.
Джерело: biznesoblast.com

 

 

Коментарі