Алгоритм проведення електронної податкової перевірки

Share Button

ДФС в інформаційно-довідковому ресурсі “ЗІР” (підкатегорія 136.01) роз’яснила, що документальною невиїзною позаплановою електронною перевіркою (далі – електронна перевірка) вважається перевірка, що проводиться на підставі заяви. У заяві платник податків зазначає також  ступень ризику, визначенний відповідно до п. 77.2 ПКУ, та подає її до контролюючого органу, в якому він перебуває на податковому обліку.

Порядок подання заяви

Заява подається за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення електронної перевірки, але не раніше офіційного повідомлення ДФС про запровадження проведення такої перевірки для відповідних платників податків:

  • які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності;
  • суб’єктів господарювання мікро-, малого, середнього підприємництва;
  • інших платників податків.

Порядок подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття рішення контролюючим органом про проведення такої перевірки (далі – Порядок) затверджено наказом Мінфіну від 20.11.2015 р. №1040.

Заява та документи, передбачені пп. 75.1.2 ПКУможуть бути подані платником податків до контролюючого органу в один із таких способів:

  •  рекомендованим листом з повідомленням про вручення та з описом вкладеного;
  • безпосередньо до контролюючого органу;
  • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Проведення перевірки

Електронна перевірка може бути проведена за визначені платником податків податкові періоди, за які не проводились документальні планові або позапланові перевірки (з відповідних питань, які платник податків має намір перевірити), та у разі подання до контролюючого органу відповідних декларацій (розрахунків). Такий податковий період не може становити менше одного базового податкового (звітного) періоду з відповідного податку (збору).

Для проведення електронної перевірки платник податків забезпечує подання до контролюючого органу в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб документів, які відповідно до ПКУ пов’язані з обчисленням та сплатою податків і зборів (якщо такі документи створюються таким платником податків в електронній формі та зберігаються на машинних носіях інформації). .

Рішення про проведення/непроведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки приймається керівником контролюючого органу протягом 10 календарних днів з дня отримання такої Заяви.

Рішення про проведення/непроведення електронної перевірки надсилається платнику податків у визначеному ст. 42 ПКУ порядку не пізніше наступного робочого дня від дати його прийняття.

За результатами електронної перевірки складається довідка у двох примірниках, що підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, та реєструється у контролюючому органі протягом трьох робочих днів з дня закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, – протягом п’яти робочих днів).

Довідка електронної перевірки після її реєстрації вручається особисто платнику податків або його законним представникам для ознайомлення та підписання протягом п’яти робочих днів з дня вручення.

Незгода з висновками перевірки

У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в довідці, складеній за результатами електронної перевірки, вони зобов’язані підписати таку довідку та мають право подати свої заперечення, які є невід’ємною частиною такої довідки, разом з підписаним примірником довідки.

Такі заперечення розглядаються контролюючим органом протягом п’яти робочих днів з дня їх отримання та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному ст. 58 ПКУ для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. Така відповідь є невід’ємною частиною довідки про проведення електронної перевірки. Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень, про що він зазначає у поданих запереченнях.

 

Коментарі