Зустрічна звірка даних підприємця: повноваження ДФСУ

Share Button

Главою 7 розділу II Податкового кодексу регламентовано інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів ДФС, а саме порядок збору та отримання ними податкової інформації.

Зокрема, для отримання податкової інформації органи ДФС мають право звернутися до будь-якої категорії платників податків із письмовим запитом про подання інформації та її документального підтвердження. Зазначене передбачено статтями 20 та 73 Податкового кодексу.

Вимоги до такого запиту викладено у п. 73.3 ПКУ.

Запит надсилається у письмовій формі за наявності, зокрема, обставини, коли за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також у разі необхідності проведення зустрічної звірки.

Зверніть увагу: зустрічні звірки не є перевірками.

На сьогодні право на проведення органами ДФС зустрічних звірок встановлено пп. 20.1.4  та п. 73.5 Податкового кодексу.

Відповідно до статей 61 та 62 ПКУ зустрічна звірка є одним із заходів, які вживаються органами ДФС у межах здійснення податкового контролю за правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю сплати податків і зборів, а також виконання платниками податків вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДФС.

Згідно з п. 73.5  Податкового кодексу зустрічні звірки не є перевірками і проводяться в Порядку, затвердженому постановою № 1232.

Зустрічна звірка — це зіставлення даних первинних бухгалтерських та інших документів суб’єкта господарювання, що здійснюється органами ДФС з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків (п. 73.5 ПКУ).

Таким чином, під дію зустрічних звірок може потрапити будь-яка фізособа-підприємець незалежно від обраної системи оподаткування та суми отриманих доходів, щодо діяльності якої є сумніви та/або необхідність дослідження факту здійснення нею окремих операцій.

З метою проведення зустрічної звірки орган ДФС, який є ініціатором, надсилає органу ДФС — виконавцю, на обліку в якому перебуває підприємець, запит про проведення зустрічної звірки для підтвердження даних, отриманих від іншого платника податків.

Водночас орган ДФС має право самостійно провести зустрічну звірку в разі коли суб’єкт господарювання перебуває на обліку в тому самому органі, в якому перебуває платник податків, або в межах одного населеного пункту.

За наявності достатньої інформації орган ДФС, який є виконавцем, проводить зустрічну звірку. У разі відсутності запитуваної інформації платнику податків надсилається запит у порядку, встановленому п. 73.3 Податкового кодексу.

Письмовий запит про подання інформації та її документального підтвердження надсилається платнику податків за його податковою адресою рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручається під розписку.

Пунктом 73.3 Податкового кодексу також визначено, що платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену у запиті органу ДФС, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). При цьому в разі коли запит складено з порушенням установлених вимог, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.

За результатами проведеної зустрічної звірки складається довідка, в якій відображається інформація щодо підтвердження або спростування фактів, які досліджуються. Після оформлення довідки платник податків зобов’язаний її підписати.

Довідка про проведення зустрічної звірки у десятиденний термін особисто вручається суб’єкту господарювання або його законному чи уповноваженому представникові під розписку або надсилається за його адресою (податковою адресою) рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

У разі встановлення фактів, що не дають змогу провести зустрічну звірку у зв’язку із зняттям з обліку суб’єкта господарювання, встановленням його відсутності за податковою адресою, ненаданням інформації та документів для проведення зустрічної звірки, орган ДФС — виконавець складає акт про неможливість проведення зустрічної звірки. У такому разі підпис платника податків не вимагається.

Матеріали зустрічної звірки (довідка або акт про неможливість проведення зустрічної звірки) надсилаються до органу ДФС — ініціатора для врахування під час заходів податкового контролю.

Джерело: http://www.visnuk.com.ua/

Коментарі