ПДВ та податок на прибуток. Податкові новації 2017, частина 4

Share Button

Законопроект №5368 в разі прийняття у другому читанні внесе суттєві зміни у розділи Податкового кодексу, які стосуються податку на прибуток та податку на додану вартість. У попередній публікації ми дали загальну характеристику змін у законодавчому полі, які відбудуться у найближчому майбутньому завдяки прийняття проекту Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)»

Тепер – більш детально розглянемо зміни, які пропонуються у розділи ІІІ та V Податкового кодексу.

Податок на прибуток

Коригування на податкові різниці

Для тих платників податку на прибуток, які складають декларацію з урахуванням податкових різниць, діятиме уточнений порядок обліку невиробничих основних засобів та нематеріальних активів. Раніше результати операцій з цими активами не впливали на коригування фінансового результату до оподаткування.

У разі проведення поліпшень (ремонт, реконструкція, модернізація) невиробничих активів фінансовий результат до оподаткування збільшуватиметься на суму відповідних витрат, тобто витрати на поліпшення невиробничих активів не зменшуватимуть оподатковуваний прибуток.

У разі продажу невиробничих активів їхня первісна вартість та витрати на поліпшення зменшуватимуть фінансовий результат від продажу з метою оподаткування. Але у разі ліквідації таких активів їхня балансова вартість додаватиметься до фінансового результату до оподаткування, тобто в результаті самостійної ліквідації невиробничих основних засобів та нематеріальних активів оподатковуваний прибуток не зменшуватиметься.

Знято обмеження на врахування з метою оподаткування негативного результату від переоцінки інвестиційної нерухомості та біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю. Отже, тепер збитки від зменшення справедливої вартості цих активів зменшуватимуть оподатковуваний прибуток.

Обмеження на врахування окремих витрат

Як і раніше, фінансовий результат до оподаткування збільшуватиметься на 30% вартості товарів, робіт та послуг, придбаних у неприбуткових організацій на суму більше 50 мінімальних заробітних плат за рік, а також придбаних у нерезидентів, зареєстрованих у юрисдикціях, що входять до списку Кабміну. Це правило, як і раніше, не розповсюджуватиметься на контрольовані операції. Але тепер існуватиме додаткова можливість для платника податку повністю обійти цю вимогу або зменшити відсоток коригування витрат. Для цього він має підтвердити ціну придбання за принципом “витягнутої руки” у порядку, що застосовуватися до контрольованих операцій. Подання звіту про контрольовані операції в цьому разі не вимагається. Такий порядок застосовуватиметься також і до витрат із сплати роялті на користь нерезидентів, в тому числі нерезидентів, зареєстрованих у юрисдикціях зі списку КМУ.

Введені додаткові обмеження на витрати, які зменшують оподатковуваний прибуток.

Тепер оподатковуваний прибуток не зменшуватиметься на суми безповоротної фінансової допомоги, безоплатно наданих товарів, робіт, послуг, нарахованих штрафів, пені, неустойок, на користь:

  • юридичних осіб, що не є платниками податку на прибуток, крім неприбуткових організацій (до цієї категорії, зокрема, належать юридичні особи – платники єдиного податку);
  • платників податку на прибуток, на яких розповсюджуються «податкові канікули».

Заборгованість фізичних осіб, які перебували у трудових відносинах з кредитором, якщо з дати припинення трудових відносин до дати прощення заборгованості минуло більше трьох років, вважатиметься безнадійною. А отже, така заборгованість у разі її списання зменшуватиме оподатковуваний прибуток.

Прискорена амортизація

Нові (ті, що раніше не були у експлуатації) основні засоби 4-ї групи, що придбані та введені в експлуатацію у період з 01.01.2017 по 31.12.2018 можуть амортизуватися протягом двох років за лінійним методом, якщо вони використовуються у господарській діяльності, не продаються та не надаються в оренду.

Зміни в обчисленні податку

Скасована норма, відповідно до якої сума податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету, зменшувалась на суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Податкові канікули для малого бізнесу

На 2017 – 2021 роки вводиться нульова ставка податку на прибуток для платників податку, у яких річний дохід не перевищує 3 млн. грн. та розмір заробітної плати кожного з працівників є не нижчим за дві мінімальні зарплати. Ця пільга поширюється на юридичні особи, зареєстровані після 01.01.2017, на діючі юридичні особи, у яких протягом попередніх трьох років середньооблікова кількість працівників становила від 5 до 20 осіб, а також для платників єдиного податку, у яких протягом попереднього року середньооблікова кількість працівників становила від 5 до 50 осіб.

Встановлений цілий ряд видів діяльності, в разі здійснення яких нульова ставка податку на прибуток не застосовується.

До них належать:
• Діяльність у сфері розваг;
• Операції з підакцизними товарами;
• Виробництво та продаж паливно-мастильних матеріалів;
• Операції з дорогоцінними металами та камінням;
• Фінансова та страхова діяльність, обмін валют;
• Видобуток корисних копалин загальнодержавного значення;
• Операції з нерухомістю;
• Поштова та кур’єрська діяльність;
• Аукціонна діяльність з предметами мистецтва та антикваріатом;
• Послуги телебачення та радіомовлення;
• Охоронна діяльність;
• Зовнішньоекономічна діяльність (крім ІТ);
• Виробництво продукції на давальницькій сировині;
• Оптова торгівля та посередництво в оптовій торгівлі;
• Виробництва та розподілення електроенергії, газу та води;
• Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку;
• Діяльність у сфері інжинірингу.

Звітність сільгоспвиробників

Сільгоспвиробники, які обрали річний податковий період, що починається з 1 липня і закінчується 30 червня наступного року, подають разом з податковою декларацією фінансову звітність за перше півріччя минулого року, за минулий звітний рік та за перше півріччя поточного звітного року.

Неприбуткові організації

Неприбуткові організації, разом із звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації тепер будуть зобов’язані подавати також річну фінансову звітність.

Посилена відповідальність неприбуткових організацій за нецільове використання коштів. Раніше неприбуткова організація сплачувала податок на прибуток до кінця року, у якому було вчинене порушення. Тепер вона повинна подавати декларацію з податку на прибуток та сплачувати податок також протягом усього наступного року.

Для неприбуткових організацій, які повинні привести свої установчі документи у відповідність з вимогами пункту 133.4 Кодексу, строк внесення змін до установчих документів подовжено до 1 липня 2017 року.

Податок на додану вартість

Зміни у електронному адмініструванні ПДВ

Зупинення реєстрації податкової накладної

Введено нову процедуру зупинення реєстрації у ЄРПН податкової накладної (розрахунку коригування).

Зупинення реєстрації буде відбуватися на підставі даних автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних та розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризику. Самі критерії ще мають бути розроблені Мінфіном.

В разі, якщо ступінь ризику буде визначено як високий, реєстрація податкової накладної або розрахунку коригування у ЄРПН буде автоматично заблоковано.

В разі зупинення реєстрації податкової накладної платнику ПДВ буде надходити квитанція з повідомленням про відповідність податкової накладної критеріям оцінки ступеня ризиків, вимогою про підтвердження посадовою особою платника податку накладення нею електронного цифрового підпису та вимогою про надання копій первинних документів, що підтверджують відповідну операцію.

Для розблокування реєстрації податкової накладної платник податку повинен буде надати до податкового органу заяву з доданням письмової заяви посадової особи платника ПДВ про підтвердження накладення нею електронного підпису та копій первинних документів, які підтверджують операцію. Протягом 5 календарних днів з дня подання заяви податковий орган має розглянути її та або задовольнити, або надати відмову. Відмова може бути оскаржена у адміністративному або судовому порядку.

Якщо протягом 5 днів податковий орган не прийме рішення, реєстрація податкової накладної автоматично розблокується.

У разі зупинення реєстрації податкової накладної штрафи за несвоєчасну реєстрацію не застосовуватимуться на період зупинення реєстрації.

Вимоги до податкових накладних

Зазначення коду УКТ ВЕД для товарів та коду ДКПП (ДК 016:2010) для послуг віднині є обов’язковим для всіх товарів та послуг, а не тільки підакцизних та імпортованих товарів. Але для більшості випадків, а саме коли товар не є імпортованим або підакцизним, достатньо буде зазначити лише перші 4 цифри коду. Штрафи за помилки у коді товару або послуги не застосовуватимуться до кінця 2017 року.

У п.201.10 Кодексу з’явилася норма про те, що податкові накладні та розрахунки коригування, складені та зареєстровані в ЄРПН після 1 липня 2017 року є достатньою підставою для нарахування податкового кредиту та не потребують будь-якого іншого додаткового підтвердження.

Одночасно з Кодексу зникла норма про те, що податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст, період, сторони та суму податкових зобов’язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту.

Виглядає так, що податкові накладні, зареєстровані до 1 липня 2017 року можуть бути визнані недійсними, якщо вони містять незначні помилки у обов’язкових реквізитах. Немає сумніву, що податкові органи почнуть активно користуватися цією можливістю для невизнання сум податкового кредиту та нарахування штрафних санкцій. Хоча, з нашої точки зору, у платників ПДВ є шанси відстояти у суді податковий кредит, який виник до 1 січня 2017 року, оскільки закон не має зворотної дії.

Зміни порядку реєстрації податкових накладних

Як і раніше, право на включення податкових накладних до податкового кредиту зберігатиметься протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної, але цей термін може бути подовжений у разі зупинення реєстрації податкової накладної.

Платники податку матимуть право зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування протягом 365 календарних днів за датою їх складення. Раніше цей термін складав 1095 днів. Це, зокрема, унеможливить реєстрацію розрахунків до податкових накладних, складених до 1 лютого 2015 року, які на той час не підлягали обов’язковій реєстрації у ЄРПН.

Розрахунки коригування до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року, що передбачають зменшення податкового зобов’язання, тепер також підлягатимуть реєстрації покупцем, як і розрахунки до податкових накладних, складених після 1 липня 2015 року.

Змінені строки реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування. Якщо раніше вони мали бути зареєстровані протягом 15 календарних днів, то тепер податкові накладні, складені з 1 по 15 число мають бути зареєстровані до кінця місяця, а складені з 16 числа по кінець місяця – не пізніше 15 числа наступного місяця. Безумовно, ця норма допоможе зменшити вилучення обігових коштів платників ПДВ – продавців. Але одночасно вона може негативно вплинути на платників ПДВ – покупців.

У разі, якщо у платника податків виникло перевищення задекларованого податкового зобов’язання над сумою податкового зобов’язання у зареєстрованих податкових накладних (тобто якщо платник податку задекларував, але не зареєстрував видані податкові накладні), то він матиме право зареєструвати ці податкові накладні незалежно від суми ліміту реєстрації (суми Σ накл).

Після набрання законом чинності ліміт реєстрації податкових накладних буде одноразово збільшений на суму коштів, що були перераховані платником ПДВ з поточного рахунку безпосередньо до бюджету, а потім в період з 01.01.2016 по 01.01.2017 повернуті як надміру сплачені на спецрахунок у СЕА ПДВ.

Штрафні санкції за порушення реєстрації податкових накладних

Штрафні санкції за порушення строків реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування не застосовуватимуться, додатково до випадку коли податкова накладна або розрахунок коригування не надається покупцю, також у разі постачання товарів (послуг), що звільнені від оподаткування чи оподатковуються за нульовою ставкою. Хоча фактично штраф у цьому випадку і раніше неможливо було застосувати, оскільки такі документи не містять суми ПДВ, з якої розраховується сума штрафу.

Змінений порядок накладення штрафу за відсутність реєстрації податкової накладної (розрахунку коригування). Раніше штраф у розмірі 50% суми ПДВ накладався у разі відсутності реєстрації протягом 180 календарних днів з дати складання податкової накладної. Тепер цей штраф накладатиметься, якщо на момент проведення перевірки з питань своєчасності реєстрації податкових накладних податкова накладна або розрахунок коригування не зареєстровані у ЄРПН, незалежно від терміну прострочення, про що складається податкове повідомлення-рішення. Якщо протягом наступних 10 календарних днів платник податку зареєструє податкову накладну, вказану у податковому повідомленні-рішення, то додатковий штраф за несвоєчасну реєстрацію не застосовуватиметься. Якщо ж ні, то окрім штрафу у розмірі 50% суми ПДВ до нього застосовуватиметься ще додатковий штраф у розмірі 50%.

Штрафи не накладатимуться у випадку зупинення реєстрації.

Зменшений максимальний розмір штрафу, який накладається за невиконання податкового повідомлення-рішення про необхідність виправлення помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної. Тепер він становитиме 50% суми ПДВ та застосовуватиметься у разі прострочення більше ніж на 181 календарний день.

Відшкодування ПДВ

Відновлено проведення документальних позапланових виїзних перевірок з питань відшкодування ПДВ.

Документальна перевірка з питання відшкодування ПДВ може бути назначена не пізніше 30 календарних днів після граничного терміну подання податкової декларації. Раніше цей термін не був обмежений. Документальна перевірка з питання відшкодування ПДВ проводиться лише в тому випадку, коли до відшкодування заявлене від’ємне значення, сформоване:

  • за періоди до 1 липня 2015 року, що не підтверджені документальними перевірками, або
  • за рахунок придбання товарів (послуг) у сільгоспвиробників, що використовували спеціальний режим оподаткування, до 1 січня 2017 року.

Сума, заявлена до бюджетного відшкодування вважатиметься узгодженою та автоматично підлягатиме відшкодуванню, якщо в результаті камеральної або документальної перевірки не виявлено порушень, якщо податковий орган не вніс до Реєстру заяв дані щодо призначення перевірки, про складення акту або про надсилання податкового повідомлення-рішення, або якщо податкове повідомлення-рішення скасоване. Надання податковим органом висновку на відшкодування не потребуватиметься.

Замість двох реєстрів створюється єдиний реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування. Скасовані критерії для внесення платника податку до «привілейованого» реєстру. До 10 січня 2017 року існуючі реєстри мають бути об’єднані в один у хронологічному порядку надходження заяв про відшкодування. Невідшкодовані суми, що були заявлені до відшкодування до 01.02.2016, мають бути включені до Тимчасового реєстру та відшкодовані не пізніше 02.02.2017.

Заяви про повернення сум бюджетного відшкодування автоматично будуть вноситися до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування у хронологічному порядку їх надходження. Повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування також здійснюватиметься у хронологічному порядку внесення заяв до Реєстру.

Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування має бути розміщений на сайті Мінфіну.

Надміру сплачені суми податку на додану вартість можуть тепер бути повернені на банківський рахунок платника податків, а не на спецрахунок у системі електронного адміністрування ПДВ, якщо на момент звернення з заявою про повернення коштів платник податку не є платником ПДВ та відповідно не має рахунку у СЕА ПДВ.

Пільги з ПДВ

Продовжена на 2017-2018 роки дія звільнення від ПДВ операцій з відходами та брухтом чорних та кольорових металів та макулатурою.

Дія касового методу визначення податкового зобов’язання та податкового кредиту за операціями з постачання електроенергії та вугілля подовжена на 2017 – 2018 роки та розширена на операції з централізованого водопостачання та водовідведення.

Джерело: http://firstconsulting.com.ua/

Коментарі