Запрошення до громадського обговорення стандартів вищої освіти з спеціальності “Соціологія”

Share Button

До редакції звернулися члени Науково-методичної ради Міністерства освіти та науки України з проханням оприлюднити та провести громадське обговорення за участі роботодавців Стандартів вищої освіти України з спеціальності «Соціологія» (наразі опрацьовуються Стандарти і з інших спеціальностей). Публікуємо їх звернення та запрошуємо до дискусії

Шановні роботодавці!

Вашій увазі пропонуються Стандарти вищої освіти України, розроблені Науково-методичною радою Міністерства освіти та науки України, за якими Вищі навчальні заклади готуватимуть спеціалістів для ринку праці. Дані Стандарти стосуються спеціалістів з соціології, яких готують для роботи в економіці, культурі, державних та недержавних установах, організаціях.

У сучасних трансформаційних умовах розвитку суспільства, постійних соціальних зрушень, а іноді й потрясінь, необхідною складовою стабільності розвитку підприємства, організації все більше стає рівень поінформованості керівників всіх ланок та сфер діяльності про стан об`єкту свого управлінського впливу, про ступінь готовності трудового колективу до виконання складних завдань, які він має виконувати, ефективного з точки зору підбору та розстановки кадрів тощо. Тобто соціолог як спеціаліст з виявлення слабких, а іноді руйнівних, процесів, які можуть відбуватись у будь-якому трудовому колективі, дає можливість керівникові вчасно, а саме профілактично, зреагувати на подібні процеси, запропонувавши відповідне управлінське рішення, яке не дозволить цим процесам розвинутись до критичної точки.

Роботодавець є споживачем «продукції», яку випускає вищий навчальний заклад. Від якості цієї «продукції» залежить можливість створити такий трудовий колектив, штат працівників, який буде відповідати сучасним європейським та світовим стандартам.

Не рідко, на жаль, ВНЗ отримують негативні відгуки від роботодавців щодо якості вмінь та навичок,якими володіють їх випускники (в тому числі, фахівці, спеціалісти в сфері соціології). Зокрема, є неготовність виконувати конкретні завдання, які перед ними ставить роботодавець, невміння застосовувати свої знання на практиці.

Тому, за глибоким переконанням творців цих Стандартів, до процесу їх публічного обговорення мають бути залучені ті, хто безпосередньо має справу з «використанням» цієї продукції, тобто роботодавці.

Отже, ми пропонуємо Вам долучитись до професійно-практичної оцінки компетентностей та, особливо, результатів навчання, тобто набору навичок, які має опанувати майбутніх фахівець з проведення соціологічних досліджень, соціальний аналітик, аудитор, соціальний працівник тощо.

Адже саме Ви, роботодавці, можете оцінити ці результати, тобто уміння та навички наших випускників (бакалаврів та магістрів), максимально «прив`язавши» їх до практичного втілення в конкретних виробничих (соціальних) умовах, в яких функціонує сьогоднішній трудовий колектив.

По-суті, це своєрідне соціологічне опитування роботодавців країни, яке має надати нам, творцям цих Стандартів, найбільш повну картину про те, наскільки створена нами шкала компетентностей та результатів підготовки соціологів може, так би мовити, спрацювати сьогодні на найбільш ефективне виконання ними практичної соціологічної роботи на Ваших підприємствах, організаціях, установах.

Ваше бачення Стандартів вищої освіти з спеціальності «Соціологія» Ви можете висловлювати на сайті МОН за наведеними посиланнями:

http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovo-metodichna-rada-ministerstva/proekti-standartiv-vishhoyi-osviti.html

Ми будемо дуже вдячні за Вашу допомогу щодо оцінки нашої роботи!

Коментарі