Як з 19 березня зміниться облік платників податків та реєстрація платниками ПДВ

Share Button

Розглянемо докладно зміни, яких нещодавно зазнали Порядок обліку платників податків та Положення про реєстрацію платників ПДВ

Нагадаємо, що нещодавно Мінфін наказом від 21.12.2016 р. №1125  затвердив зміни до:

Наказ набере чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування, яке відбулося в “Офіційному віснику України” №14 (17.02.2017). Отже, зміни наберуть чинності з 19 березня 2017 р.

Зміни у порядку взяття на облік платників податків, дані щодо яких не містяться в ЄДР

Змінено порядок обліку в податковому органі неприбуткових організацій, які повністю фінансуються з бюджету. Відповідні зміни буде викладено у новій редакції п. 3.12 Порядку № 1588. Дещо спрощено порядок обліку неприбуткових організацій. Зокрема, з централізованих бухгалтерій знято обов’язки щодо подання інформації до контролюючих органів про неприбуткові організації, що обслуговуються такими бухгалтеріями.

Уточнено порядок подання документів для взяття на облік платників податків поштою та через уповноважену особу. У п. 4.10 Порядку №1588 будуть внесені відповідні доповнення з цього приводу. Так, у разі подання документів поштовим відправленням копії документів повинні бути засвідчені нотаріально або державним органом, який видав (зареєстрував) документи чи акредитував (зареєстрував, легалізував) платника податків (далі – державна установа).

У разі подання документів представником додатково пред’являється примірник оригіналу документа, що засвідчує його повноваження, або копія такого документа, засвідчена нотаріально або державною установою. Найчастіше таким документом є довіреність. Юридичні особи можуть видавати довіреності у простій письмовій формі, засвідчуючи їх печаткою та підписом керівника. Довіреність складається за довільною формою, але в будь-якому разі там бажано вказати прізвище, ім’я, по батькові довіреної особи, дані її паспорту (серія, номер, ким і коли виданий), та склад повноважень, які надаються такій особі.

З дня набрання чинності Наказом № 1125 (з 19.03.2017 р.) визнаються такими, що втратили чинність, такі документи, що були видані контролюючими органами до 19.03.2017 р. та є дійсними станом на 19.03.2017 р.:

  • довідки про взяття на облік платника податків за ф. №4-ОПП;
  • повідомлення про включення платника податків до категорії платників окремих податків за ф. №16-ОПП.

Але це не стосується довідок за ф. №4-ОПП, що були видані платникам податків, відомості щодо яких не підлягають включенню до ЄДР. Вони й далі застосовуються як довідки про взяття на облік, але вже за формою №34-ОПП до моменту виникнення змін у даних платника податку, що вказуються у такій довідці.

З 19.03.2017 р. юрособам та їх відокремленим підрозділам, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в ЄДР, у тому числі у разі взяття на облік договорів про спільну діяльність та договорів управління майном, ДФС за основним місцем обліку буде формувати довідку про взяття їх на облік вже  за ф. №34-ОПП.

Правила і строки повернення неправильних документів та відмови у взятті на облік неприбуткових організацій, які існують за рахунок бюджетних коштів, тепер будуть поширюватися на  реєстрацію постійного представництва нерезидента як платника податку на прибуток. В цю норму Наказом № 1125 будуть внесені відповідні зміни.

Також у п. 5.6  Порядку №1588 буде встановлено, що взяття на облік постійного представництва нерезидента здійснюється відповідно до розділу III та п. 4.10, 4.11 цього Порядку.

Форма № 1-РПП тепер буде затверджена додатком 6 до Порядку № 1588.

Також уточнено порядок взяття на облік фізосіб, які провадять незалежну профдіяльність. Відтепер форма №5-ОПП  затверджена додатком 8 до Порядку № 1588.

Також у перелік документів, потрібних для реєстрації фізосіб, які провадять незалежну профдіяльність  додано  копію посвідчення приватного виконавця. Вона має бути надана, якщо заявником є приватний виконавець. Ця зміна викликана появою інституту приватних виконавців, введеного Законом № 1403-VIII.

Відтепер у разі подання документів поштовим відправленням такими платниками податків копії документів повинні бути засвідчені нотаріально або органом, який здійснив реєстрацію незалежної професійної діяльності.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

З дня набрання чинності Наказу №1125 таким платникам податків буде надсилатися вже довідка про взяття на облік за формою № 34-ОПП. Також буде виключено із норм Порядку № 1588 згадка про ф. № 4-ОПП.

Новий порядок взяття на облік за неосновним місцем 

Для взяття на облік за неосновним місцем потрібно буде подавати Заяву про взяття на облік за неосновним місцем обліку (за формою №17-ОПП) замість реєстраційної заяви за формою №1-ОПП або формою №5-ОПП з позначкою “облік за неосновним місцем обліку”.

Платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати заяву за формою №17-ОПП засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Заява за формою №17-ОПП може бути подана як до контролюючого органу за неосновним місцем обліку, так і до контролюючого органу за основним місцем обліку.

У разі подання заяви за формою №17-ОПП до контролюючого органу за основним місцем обліку платник податків у розділі 3 заяви може зазначити всі контролюючі органи, у яких бажає стати на облік за неосновним місцем обліку, та обрати адміністративно-територіальні одиниці (за місцезнаходженням об’єктів оподаткування), які обслуговуються такими органами.

Також взяття на облік за неосновним місцем обліку здійснюється на підставі:

  • ф. №20-ОПП (додаток 10), якщо у такому повідомленні платник податків визначив контролюючий орган, у якому бажає стати на облік за неосновним місцем обліку за місцезнаходженням відповідного об’єкта оподаткування;
  • заяви за ф. № 5-ОПП, поданої нотаріусом відповідно до п. 6.7 розділу VI Порядку № 1588, якщо у такій заяві платник зазначив про бажання стати на облік за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням робочого місця.

Зверніть увагу! Якщо платник податків визначив контролюючий орган, у якому бажає стати на облік за неосновним місцем обліку, у повідомленні за формою №20-ОПП або заяві за формою №5-ОПП, такий платник податків звільняється від обов’язку подання до контролюючого органу заяви за формою №17-ОПП.

При цьому повідомлення про взяття на облік за неосновним місцем обліку за ф. № 16-ОПП вже не буде видаватися. Його форму та норму щодо видачі скасовано Наказом № 1125.

Строк подання заяви за формою 17-ОПП залишився такий, який був раніше – 10 робочих днів після створення відокремленого підрозділу, реєстрації рухомого чи нерухомого майна чи відкриття об’єкта чи підрозділу, через які провадиться діяльність або які підлягають оподаткуванню чи пов’язані з оподаткуванням.

Зміни у поданні ф. 20-ОПП

Раніше порядок подання цього звіту чітко не був визначений. Зрозуміло, що найнадійніший спосіб – це подати такий звіт особисто або через уповноважену особу. Але у листі від 21.03.2013 р. №1684/Н/18-3114 податківці вказали на те, що платник податку має змогу надіслати цей звіт поштою (звісно, рекомендованим листом із описом вкладення).

В електронному вигляді раніше це повідомлення не подавали. За допомогою змін, внесених Наказом № 1125 до п. 8.4 Порядку № 1588, це повідомлення  можна буде подавати і в електронному вигляді, але тільки тим, хто уклав з податковим органом  договір про визнання електронних документів.

Також у п. 8.5 Порядку № 1588 уточнено причини подання ф. 20-ОПП. Тепер у Порядку № 1588 чітко прописана необхідність подання форми 20-ОПП, якщо змінився  вид права об’єкта оподаткування (види прав вказано у самій формі 20-ОПП – це право власності; право володіння; право користування (сервітут, емфітевзис, суперфіцій); право господарського відання; право оперативного управління; право постійного користування; право довгострокового користування або оренди; право короткострокового користування, оренди або найму; іпотека; довірче управління майном). Відповідна графа і раніше була передбачена у формі 20-ОПП, але у Порядку № 1588 про неї не було згадки.

У разі заповнення ф. 20-ОПП у зв’язку зі змінами в об’єкті оподаткування вже не потрібно буде зазначати поряд із реквізитом, який змінився,  у дужках його попереднє значення.

Відтепер в разі зміни призначення об’єкта оподаткування або його перепрофілювання буде змінюватися й ідентифікатор цього об’єкта.

За п. 4 Наказу № 1125 з дня набрання ним чинності (19.03.2017 р.) платники податків зможуть переглянути інформацію про об’єкти оподаткування, у тому числі про ідентифікатор об’єкта оподаткування, присвоєний ДФС, в приватній частині Електронного кабінету платника.

Цим же пунктом встановлено, що у разі необхідності зміни ідентифікатора об’єкта оподаткування платник податків може подати до контролюючого органу зміни про об’єкт оподаткування шляхом подання повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою №20-ОПП, у якому інформація щодо такого об’єкта оподаткування подається двома рядками, а саме:

  • в одному рядку зазначається інформація про закриття об’єкта оподаткування,
  • у другому – оновлена інформація про об’єкт оподаткування.

Тобто, якщо ідентифікатор підприємство раніше вказало невірно, воно має це виправити вищенаведеним шляхом.

А от згідно з п. 3 Наказу № 1125 у ДФС є місяць з дня набрання чинності Наказом  № 1125 (тобто до 19.04.2017 р.)  для внесення до інформації про об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, поданої платниками податків до дати набрання чинності цим Наказом, ідентифікаторів об’єктів оподаткування, які є унікальними серед об’єктів оподаткування платника податків.

Наказом №1125 вводиться оприлюднення Класифікатору об’єктів адміністративно-територіального устрою на офіційному веб-сайті Держстату.

Подання відомостей про бухгалтера

Також у п. 9.3 Порядку №1588 узагальнено, що платники податків – юрособи та відокремлені підрозділи юросіб зобов’язані подати відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, відокремлених підрозділів юридичної особи до контролюючого органу у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків. Ці відомості потрібно подавати за допомогою заяви за формою №1-ОПП з позначкою “Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку. Раніше потрібно було подавати  ф. №1-ОПП з позначкою «Зміни».

Такі відомості тепер можна буде подавати також й в електронній формі, але знову ж таки за наявності підписаного податковим органом договору про визнання електронних документів.

Інші зміни

Буде виключено друге речення п. 9.5 Порядку № 1588, у якому передбачено порядок ведення та оновлення Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб. Тепер не потрібно робити роздруківки інформації про внесені зміни для зберігання в облікових справах платників податків.

Відтепер податкові органи не будуть повідомляти фінансові установи про зміну місця обліку платників податків (зміни до п. 10.23 Порядку № 1588).

Також буде виключено розд. ХІІ Порядку № 1588, яким було затверджено порядок встановлення місцезнаходження (місця проживання) платників податків.

У новій редакції буде викладено додатки 5, 8 – 10 до Порядку № 1588.

Зміни у реєстрації платників ПДВ

Також Наказом № 1125 передбачені зміни у Положення щодо реєстрації платників ПДВ, затвердженого наказом Мінфіну від 14.11.2014 року № 1130.

Так, з довідкових даних, які не включаються до Реєстру платників ПДВ, буде виключено телефони. Відтепер телефони платників ПДВ будуть вноситися в Реєстр, вочевидь, для більш оперативного зв’язку податківців з ними.

З кола обов’язків ДФСУ щодо ведення Реєстру платників ПДВ прибрано надання витягів. Тепер ДФСУ надає тільки довідки з Реєстру, а витяги будуть надавати тільки податкові інспекції (п. 2.6 Положення щодо реєстрації платників ПДВ). 

Реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника ПДВ може бути подана державному реєстратору як додаток  до заяви про державну реєстрацію.

Електронна копія реєстраційної заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до контролюючих органів одночасно з відомостями з ЄДР.

Також з Положення № 1130 буде виключено норму другого речення пп. 4 п. 3.5 щодо порядку заповнення реєстраційної заяви щодо добровільної реєстрації платником ПДВ. Відтепер при перереєстрації платником ПДВ потрібно буде заповнювати та подавати лише ті показники, для яких є дані.   Реєстраційну заяву за ф. 1-ПДВ буде викладено у новій реакції і саме за цією формою потрібно буде її подавати з 19 березня 2017 року.

Джерело: https://news.dtkt.ua/

 

Коментарі