Меморандум про взаєморозуміння щодо правонаступництва СПО роботодавців

Share Button

9 березня 2017 року представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, які входили до складу Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (далі СПО), що діяв на підставі Угоди про утворення СПО від 15 грудня 2011 року з однієї сторони

та представники, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, яких делеговано відповідними рішеннями керівних органів до складу СПО, утвореного 24 лютого 2017 року,

усвідомлюючи свою відповідальність за захист національної економіки, зокрема в умовах фінансово-економічних і політичних криз, глобалізаційних процесів,

визнаючи за мету – формування єдиного голосу бізнесу шляхом вироблення послідовної та узгодженої позиції,

беручи до уваги наміри щодо встановлення між собою спільно скоординованих і погоджених взаємовідносин, спрямованих на реалізацію права роботодавців на участь у формуванні соціально-економічної політики держави,

вважаючи необхідним визначити спільний підхід до вирішення питання про правонаступництво СПО роботодавців, який представляє інтереси роботодавців на всеукраїнському рівні,

досягли взаєморозуміння стосовно правонаступництва Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, утвореного 24 лютого 2017 року

Коментарі