Офіс аудиту: зменшення тиску, посилення взаємодії  

Share Button

Ще не всі суб’єкти підприємництва, особливо малі та середні, достеменно знають: навіщо в структурі Головного управління ДФС у м. Києві запроваджено новий підрозділ «Офіс аудиту»? Які його цілі та завдання? І яка з нього користь для бізнесу? Про основні виклики нещодавно створеного підрозділу у складі столичної фіскальної служби розповідає заступник начальника ГУ ДФС у м. Києві Злата ЛАГУТІНА

В штаті Офісу працює 622 фахівця (до реорганізації – 917), тобто кількість ревізорів зменшилася на третину. Втім, нашою метою було не суто механічне зменшення чисельності. Завдяки реорганізації досягнуто набагато важливіші завдання: подолання корупційних ризиків у системі аудиту, зменшення адміністративного тиску на бізнес та підвищення якості аудиту.

Задля цього всі підрозділи Офісу згруповані за напрямками – загальний аудит, спеціальний аудит та інформаційне забезпечення. В складі Офісу аудиту працює 7 управлінь: управління аудиту у сфері матеріального виробництва; торгівлі та послуг; окремих об’єктів та категорій платників; спеціального аудиту; фінансового контролю та операцій у сфері ЗЕД; по взаємодії з правоохоронними та іншими органами та управління інформаційно-аналітичного забезпечення.

Для роботи в Офісі фахівці пройшли особливо ретельний, трирівневий відбір: окрім звичної співбесіди, професійне та психологічне тестування. Крім того, на постійній основі запроваджено навчання та систематичне підвищення кваліфікації працівників. Зокрема, 198 працівників отримали кваліфікаційні сертифікати за програмою «Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та їх практичне застосування», 5 працівників – за професійними програмами для фінансових компаній та учасників фондового ринку. Ще два фахівці пройшли відповідне навчання та отримали сертифікат аудитора Аудиторської палати України.

Змінилася сама філософія нашої роботи: тепер зусилля наших підрозділів скеровано на зниження адміністративного тиску на сумлінних платників та посилення уваги до ризикових. Ефективність документальних планових та позапланових перевірок підвищуємо за рахунок поглибленого відпрацювання ризиків несплати податків, за якими суб’єкти господарювання відбиралися до контролю, а також за рахунок посилення взаємодії з іншими підрозділами. Завдяки цьому досягнуто максимуму узгодженості донарахувань за рахунок високої якості доказів порушень.

Підвищення ефективності роботи дало змогу суттєво зменшити загальну кількість контрольних заходів. Так, у 2016 році (в порівнянні із попереднім) кількість планових перевірок зменшилася на 3%, позапланових – на 37%, зустрічних звірок – на 27%. За рахунок зменшення кількості перевірок, підвищення рівня якості та доказовості виявлених порушень протягом поточного року в 3,4 рази зменшилися і донарахування податкових зобов’язань за результатами перевірок, а рівень узгодження зріс майже в 7,5 рази (з 8,6% до 64,0%). В розрахунку на одну перевірку в поточному році донараховано узгоджених грошових зобов’язань в 1,7 рази більше, ніж в 2015 році.

Одним з пріоритетних напрямів аудиту тепер є спонукання платника до самостійної сплати податків. Так, за результатами контрольно-перевірочної роботи Офісу аудиту забезпечено погашення узгоджених зобов’язань в сумі 1,0 млрд. грн., що складає майже 33% від загальної суми по Україні. І ще один факт, гідний уваги: незважаючи на зменшення кількості перевірок, сума сплати в 2016 році в порівнянні з минулим роком збільшилася на 1,6%. При цьому торік спостерігалося зростання рівня сплати за результатами планових перевірок на 16,7%.

Таке суттєве зростання стало можливим завдяки тому, що тепер до плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються суб’єкти, які мають ризики щодо несплати податків та зборів, інших порушень законодавства, що входять до компетенції контролюючих органів згідно зі ст.77 Податкового кодексу України. Також важливо: до червня 2015 року порядок формування плану-графіка мав гриф «Для службового користування». З 02.06.2015 року наказом Мінфіну № 524 «Про затвердження Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків» передбачено його оприлюднення на веб-порталі ДФCУ.

Запроваджено залежність періодичності перевірок від ступеня ризику згідно з Податковим кодексом України: високий ризик – один раз на календарний рік, середній – раз на два календарних роки, незначний – раз на три календарних роки. Сумлінні платники податків зустріли такий крок з розумінням. На ІІ квартал 2017 року відбір платників податків здійснено на основі аналізу даних інформаційних ресурсів ДФС, наявної інформації від структурних підрозділів ДФС та показників фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання за 2016 рік.

Натепер основними завданнями підрозділів Офісу аудиту є подальше удосконалення системи внутрішнього контролю якості, автоматизація доперевірочного аналізу, а також завершення комплексу заходів з реформування підрозділів аудиту.

Коментарі