Про порушення норм з регулювання обігу готівки та відповідальність

Share Button

 Звертаємо увагу платників на те, що одним з найпоширеніших порушень, виявлених перевірками суб’єктів господарювання є порушення норм з регулювання обігу готівки.

Наголошуємо на необхідності дотримання законодавчих норм при розрахунках та пропонуємо 7 запитань – відповідей за темою з Бази знань Загальнодоступного інформаційного ресурсу Державної фіскальної служби України, категорія 109.21. Адреса розміщення ресурсу: http://zir.sfs.gov.ua

1. Чи вважається порушенням відсутність підпису одержувача у видаткових касових ордерах або видаткових відомостях?
Відповідь: У разі виявлення під час перевірок видаткових касових ордерів або видаткових відомостей, у яких видача готівки з каси не підтверджена підписом одержувача, сума готівки за такими видатковими документами додається до залишку готівки в касі виключно в день, у якому оформлено зазначені видаткові документи, і надалі зазначена сума не береться для розрахунку понадлімітних залишків готівки. Згідно зі статтею 1 Указу Президента України від 12 червня 1995 року №436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» (зі змінами та доповненнями) за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах до юридичних осіб всіх форм власності, фізичних осіб – громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які є суб`єктами підприємницької діяльності, а також постійних представництв нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність, застосовується штрафна санкція у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день.

2. Чи застосовуються штрафні санкції, які передбачені Указом Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» у разі нецільового використання коштів та в яких випадках нецільове використанні коштів є порушенням?
Відповідь: Указом Президента України №436/95 передбачена відповідальність за використання суб’єктами господарювання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначення у вигляді штрафу у розмірі витраченої готівки.
Нецільовим використанням готівкових коштів є їх витрачання на цілі, не пов’язані із веденням господарської діяльності.

3. Яка передбачена відповідальність за неоприбуткування у касах готівки?
Відповідь: Відповідно до ст. 1 Указу Президента України №436/95 за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки до суб’єктів підприємницької діяльності, застосовуються фінансові санкції у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми.

4. Яка фінансова санкція застосовується до підприємця за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки?

Відповідь: Відповідно до п.1 Указу Президента України №436/95, за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів до юридичних осіб усіх форм власності, постійних представництв нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність, застосовується фінансова санкція у розмірі 25% виданих під звіт сум.

5. Яка фінансова санкція застосовується до підприємця за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів – касового чека, який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів?
Відповідь: Відповідно до п.1 Указу Президента України №436/95 за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів до юридичних осіб усіх форм власності, та постійних представництв нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність, застосовується фінансова санкція у розмірі сплачених коштів.

6. Чи передбачена відповідальність, якщо підприємством не встановлено ліміт каси?

Відповідь: Якщо підприємством не встановлено ліміт каси (незалежно від причин такого невстановлення), то ліміт такої каси вважається нульовим. Вся готівка, що перебуває в касі на кінець робочого дня і не здана підприємством відповідно до обслуговуючого відділення банку, вважається понадлімітною. До підприємства застосовується фінансова санкція за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день.

7. Чи застосовуються до ФОП – платника єдиного податку, який не застосовує РРО, фінансові санкції згідно з Указом Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» за не оприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування готівки в книзі обліку доходів та витрат?
Відповідь: У разі не оприбуткування (неповного та /або несвоєчасного) оприбуткування готівки в книзі доходів та витрат до приватних підприємців, в тому числі платників єдиного податку – фізичних осіб, органи ДФС застосовують штрафні санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 12 червня 1995 року №436/95-ВР «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки», у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми.

 

http://novadoba.com.ua/42487-pro-porushennya-norm-z-regulyuvannya-obigu-gotivky-ta-vidpovidalnist.html