Документи, що набрали чинності з 7.03 по 16.03.2018

Share Button

Хто нормативних актів не знає, той в халепи потрапляє. Тож пропонуємо ознайомитись з оглядом документів, що набрали чинності з 7 по 16 березня 2018 року.

7 березня 2018 року

Набрали чинності наказ Мін’юсту України від 20.02.2018 р. № 434/5 та постанова Правління Пенсійного фонду України від 20.02.2018 р. № 3-1. Ними затверджено Порядок передання Міністерством юстиції України Пенсійному фонду України інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи.

Зазначено, що інформаційна взаємодія здійснюється з використанням даних Держреєстру актів цивільного стану громадян на центральному рівні в електронному вигляді інформаційно-телекомунікаційними засобами із застосуванням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до ЗУ «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах!».


Набрала чинності постанова Правління Нацбанку України від 05.03.2018 р. № 23якою затверджено Зміни до:

Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування, затвердженого власною постановою від 08.06.2017 р. № 50.

За документом, якщо укладені між окремими кредитними посередниками та банком посередницькі договори містять однаковий обсяг переданих банком завдань/повноважень, банк має право віднести таких кредитних посередників до однієї групи, а також розмістити на власній веб-сторінці інформацію про склад відповідної групи кредитних посередників та про перелік завдань/повноважень, які банк передає цим кредитним посередникам;

Положення про надання банками Національному банку України інформації про укладені договори у сфері споживчого кредитування та ведення переліку кредитних посередників, затвердженого власною постановою від 08.06.2017 р. № 50.

Передбачено, зокрема, що банк зобов’язаний сформувати запит до Нацбанку, реквізити якого визначено в додатку до цього Положення, протягом 5 робочих днів із дня:

 • укладення посередницького договору;
 • унесення змін до відомостей про посередницький договір;
 • розірвання посередницького договору;
 • закінчення строку дії посередницького договору;
 • унесення змін до відомості про кредитного посередника та про його статус;
 • настання події, визначеної в підпунктах 1 — 4 п. 16 розділу IV Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування, затвердженого власною постановою від 08.06.2017 р. № 50, або отримання банком інформації (документів), що підтверджує(ють) настання такої події.

Один запит може містити дані про один посередницький договір і про одного кредитного посередника.


13 березня 2018 року

Набрав чинності спільний наказ Мінфіну України та Мінсоцполітики України від 15.01.2018 р. № 5/33, яким затверджено Порядок обміну інформацією між Міністерством фінансів та Міністерством соціальної політики України щодо верифікації державних допомог.

Зокрема, зазначено, що суб’єктами інформаційного обміну є Мінфін та Мінсоцполітики України.

Мінфін України для здійснення обміну інформацією використовує Інформаційно-аналітичну платформу електронної верифікації та моніторингу, розміщену на програмно-апаратному комплексі Мінфіну України.

Формування інформації для проведення верифікації та обробку рекомендацій за результатами верифікації здійснюють структурні підрозділи з питань соцзахисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад. Для забезпечення обміну інформацією Мінсоцполітики України залучає ДП «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України».


Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1105, якою викладено у новій редакції додаток 2 «Відомості суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня» до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених власною постановою від 02.03.2016 р. № 285.


Набрав чинності спільний наказ Мінсоцполітики України та Міносвіти України від 15.01.2018 р. № 34/33, яким затверджено зміни до Положення про професійне навчання працівників на виробництві, затвердженого власним наказом від 26.03.2001 р. № 127/151.

Зокрема, передбачено, що роботодавець здійснює формальне та неформальне професійне навчання працівників. Формальне здійснюється відповідно до вимог стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, типових навчальних планів і програм, освітніх програм, стандартів вищої освіти у закладі освіти або безпосередньо у роботодавця. Здійснення неформального навчання не регламентується місцем набуття, строками та формою навчання.

За результатами формального професійного навчання працівників видаються документи про освіту, зразки яких затверджено постановами Кабміну від 22.07.2015 р. № 645 «Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них» і від 31.03.2015 р. № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка».

За результатами неформального навчання видається довідка, в якій зазначаються професія (спеціальність), кваліфікація, за якою здійснювалось навчання, напрям підвищення кваліфікації та строки навчання.


Набрав чинності наказ Мінсоцполітики України від 22.01.2018 р. № 74, яким затверджено Методику розроблення професійних стандартів. Вона визначає загальні вимоги розроблення профстандартів з метою надання методичної допомоги роботодавцям, їхнім організаціям та об’єднанням, галузевим (міжгалузевим) радам, центральним органам виконавчої влади, науковим установам, іншим заінтересованим суб’єктам у забезпеченні єдиного підходу та дотримання об’єктивності під час розроблення профстандартів та забезпечення якості проведення їх перевірки.


Набрав чинності наказ Мінсоцполітики України від 22.01.2018 р. № 73, яким затверджено:

 • форму заяви про забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
 • форму журналу обліку осіб для забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
 • форму журналу обліку осіб для виплати грошової компенсації замість путівки/грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування;
 • форму журналу обліку ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань», для забезпечення путівками до санаторіїв сфери управління Мінсоцполітики України;
 • форму акта про відмову від санаторно-курортного лікування (путівки) / ненадання згоди на санаторно-курортне лікування (путівку).

Визнано таким, що втратив чинність, наказ Мінсоцполітики України від 14.07.2015 р. № 729 «Про затвердження форм документів з організації лікування осіб пільгових категорій для забезпечення їх санаторно-курортною путівкою структурними підрозділами соціального захисту населення».


Набрала чинності постанова Правління Нацбанку України від 01.03.2018 р. № 18, якою затверджено Інструкцію про організацію розгляду звернень та особистого прийому громадян у Нацбанку України.

Інструкція визначає порядок організації розгляду звернень громадян та надання відповідей на них, вимоги щодо організації і проведення особистого прийому громадян, порядок інформування громадян про роботу з їх зверненнями в Нацбанку України.

Зокрема, передбачено, що подання громадянином звернення до Нацбанку України передбачає його згоду на використання персональних даних відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» під час опрацювання звернень Нацбанком України та їх поширення в разі надсилання за належністю.

14 березня 2018 року

Набрав чинності спільний наказ Мінекономрозвитку України та Мінфіну України від 17.01.2018 р. № 37/11, яким затверджено Порядок взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про відсутність або наявність заборгованості зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи Державної фіскальної служби України, в учасника процедури закупівлі.

Цей Порядок розроблено з метою спрощення доступу суб’єктів господарської діяльності до торгів шляхом проведення автоматичної перевірки відсутності підстав для відхилення пропозиції учасника процедури закупівлі.

Інформаційна взаємодія здійснюється на центральному рівні виключно в електронній формі інформаційно-телекомунікаційними засобами з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до законодавства з питань захисту інформації.

Суб’єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є Мінекономрозвитку та ДФС. ДП «ПРОЗОРРО» та ДФС здійснюють технічну підтримку інформаційної взаємодії.


Набрав чинності Закон України від 08.02.2018 р. № 2282-VIII про ратифікацію Протоколу між Кабміном України та Урядом Республіки Молдова про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про взаємний захист секретної інформації.


Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 р. № 139якою затверджено базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 р. господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100%, у тому числі дочірніх підприємств, у розмірі 75%.

Для приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» та публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» затвердити базовий норматив у розмірі 30%.


15 березня 2018 р.

Набрали чинності зміни, внесені законами України від 03.10.2017 р. № 2147-VIII та від 07.12.2017 р. № 2234-VIII до Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 р. № 4651-VI.

Змінами, зокрема, встановлено строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

 • 6 місяців — у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
 • 12 місяців — у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
 • 18 місяців — у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

 • протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
 • протягом двох  місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Визначено порядок продовження строку досудового розслідування. Слідчий суддя зобов’язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом 3 днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Також зазначено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: повідомлення слідчого, прокурора про підозру після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або 2-х місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом — підозрюваним, його захисником чи законним представником.

Зазначено, що суд має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам незалежно від наявності клопотання, якщо, зокрема, існують достатні підстави вважати висновок експерта/експертів необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає інші обґрунтовані сумніви в його правильності.


Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 р. № 141, якою внесено зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого власною постановою від 17.07.2003 р. № 1078.

Змінами, зокрема, передбачено, що індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру:

 • пенсії;
 • стипендії;
 • оплата праці найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому виразі, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер;
 • грошове забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби;
 • розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі;
 • допомога по безробіттю, що надається відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;
 • суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, крім щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим) та членам їх сімей.

Зазначено, що індексація страхових виплат від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності / пенсій здійснюється шляхом їх підвищення відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Сума індексації пенсій та щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим) та членам їх сімей у разі підвищення їх розмірів розраховується як різниця між сумою індексації, визначеною до 11.10.2017 р., та сумою підвищення цих виплат до повного погашення суми індексації відповідно до п. 5 вищезазначеного Порядку.

 16 березня 2018 р.

Набрав чинності спільний наказ Мінекономрозвитку України та Мінагрополітики України від 11.01.2018 р. № 18/14, яким затверджено форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів.


Набрав чинності наказ Мінфіну України від 16.01.2018 р. № 7, яким затверджено Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого власним наказом від 14.11.2014 р. № 1130.

Змінами, зокрема, передбачено: юридична особа, утворена в результаті перетворення, не подала до контролюючого органу протягом 10 робочих днів, що настають за датою завершення перетворення, заяви для реєстрації або перереєстрації у порядку, передбаченому Положенням, контролюючий орган після спливу цього строку приймає рішення про анулювання реєстрації юридичної особи, припиненої в результаті перетворення.


Набрав чинності наказ Мінекономрозвитку України від 23.01.2018 р. № 80, яким затверджено Зміни до Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом Мінекономіки України від 19.04.2007 р. № 104.

Встановлено, що суб’єкт господарювання повинен забезпечити інформування споживачів про роздрібні ціни на товари в грошовій одиниці України за допомогою ярликів цін (цінників) або покажчиків цін.

Суб’єкт господарювання може застосовувати до непродовольчих товарів, які реалізує, знижки або зменшення ціни, проводити їх розпродаж у порядку, установленому законом.

Суб’єкт господарювання повинен довести до споживачів інформацію про ціну товару, встановлену до початку застосування знижок або зменшення ціни, проведення відповідного розпродажу, а також ціну товару, установлену після їх початку.

Також зазначено, що суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити можливість використання електронних платіжних засобів під час здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) відповідно до законодавства.


Набрав чинності наказ Мінсоцполітики України від 20.02.2018 р. № 257, яким установлено середню вартість путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, в межах бюджетних коштів, виділених відповідно до ЗУ «Про Державний бюджет України на 2018 рік», у сумі 481 грн.

Зазначений наказ застосовується з 01.01.2018 р.


Набрав чинності наказ Мінекономрозвитку України від 26.01.2018 р. № 93, яким з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством визнано такими, що втратили чинність:

 • наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 13.09.96 р. № 378 «Про затвердження Правил обов’язкової сертифікації тютюнових виробів»;
 • наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 16.01.97 р. № 19 «Про затвердження Правил обов’язкової сертифікації нафти та нафтопродуктів»;
 • наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 10.04.97 р. № 191 «Про затвердження Правил обов’язкової сертифікації технічних засобів охоронної та охоронно-пожежної сигналізації»;
 • наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 11.04.97 р. № 192 «Про затвердження Правил обов’язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій»;
 • наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 27.06.97 р. № 374 «Про затвердження Правил обов’язкової сертифікації продукції протипожежного призначення»;
 • наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 10.03.99 р. № 100 «Про затвердження Правил визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг»;
 • наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.2005 р. № 28 «Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні»;
 • наказ Мінекономрозвитку України від 17.09.2015 р. № 1151 «Про затвердження форми заявки на призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації»;
 • наказ Мінекономрозвитку України від 28.03.2016 р. № 518 «Про затвердження Вимог до призначених органів з сертифікації в державній системі сертифікації»;
 • наказ Мінекономрозвитку України від 20.07.2016 р. № 1195 «Про деякі питання реалізації статті 14 1 Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію»;
 • наказ Мінекономрозвитку України від 08.11.2016 р. № 1873 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки органу із сертифікації стосовно дотримання ним правил і порядку сертифікації продукції в державній системі сертифікації».

Джерело: інтернет-портал «РоботодавецЬ» за матеріалами «Офіційного вісника ДФС»

Коментарі