Документи, що набрали чинності з 24 квітня по 3 травня 2018 року

Share Button

Незнання нормативних актів не звільняє від відповідальності. Для уникнення порушень інтернет-портал «РоботодавецЬ» пропонує вам ознайомитись з оглядом документів, що набрали чинності з 24 квітня по 3 травня 2018 року.

24 квітня

Набрав чинності наказ Мінфіну України від 16.03.2018 р. № 367, яким затверджено Зміни до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженого власним наказом від 06.05.2015 р. № 489.

Зокрема, передбачено, що безвиїзна перевірка розпочинається після отримання суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом копії Посвідчення (повідомлення про проведення перевірки, запиту Керівника групи з проведення перевірки про надання документів, необхідних для проведення перевірки), але не раніше дати початку здійснення перевірки, зазначеної в Посвідченні.

Представники групи з проведення перевірки мають право отримувати достовірну інформацію, документи, знімати копії та/або отримувати витяги з документів суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу, необхідні для проведення перевірки, та вимагати їх засвідчення підписом керівника суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу.

Набрала чинності постанова Правління Пенсійного фонду України від 15.02.2018 р. № 2-1, якою затверджено Зміни до:
 1. Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також про об’єднані управління, затвердженого власною постановою від 22.12.2014 р. № 28-2;
 2. Положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого власною постановою від 22.12.2014 р. № 28-2.

Зокрема, встановлено, що Головне управління Фонду організовує роботу управлінь, зокрема, щодо:

 1. ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та у складі цього реєстру — реєстру платників страхових внесків до солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, внесення відомостей до них та їх використання;
 2. застосування фінансових санкцій та нарахування пені, передбачених законом та умовами договорів з установами та організаціями, що здійснюють виплату пенсій.

Головне управління Фонду має право проводити планові та позапланові перевірки документів для оформлення пенсії, виданих підприємствами, установами та організаціями, а також поданих відомостей про застрахованих осіб, умови їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством, для визначення права на пенсійні виплати.

25 квітня

Набрав чинності Закон України від 22.03.2018 р. № 2376-VIII.

Зокрема, встановлено, що сільські, селищні та міські ради в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці можуть встановлювати заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений рішенням таких органів час доби.

 Набрав чинності Закон України від 01.03.2018 р. № 2317-VIIIяким ратифіковано Угоду між Кабміном України та Урядом Республіки Молдова про спільний контроль осіб, транспортних засобів, товарів та предметів у спільних пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон, вчинену 06.10.2017 р. у м. Кишиневі.

Платежі, стягнені під час здійснення контролю органами держави однієї Сторони на території держави іншої Сторони, та відібрані ними зразки товару підлягають безперешкодному вивезенню на територію своєї держави без митного контролю, отримання відповідних дозволів, сплати мита, податків, зборів та інших платежів і можуть переміщатися через інші пункти пропуску під митним забезпеченням та/або супроводом за узгодженням між прикордонним і митним органом держави Сторони, на території якої розташований спільний пункт пропуску.

Зазначені положення, за винятком звільнення від митного контролю, поширюються і на грошові суми, отримані у виді платежів працівниками.

26 квітня

 Набрала чинності постанова Кабміну України від 18.04.2018 р. № 286якою внесено зміни до:
 1. Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого власною постановою від 25.12.2015 р. № 1128. Тепер копії скарги та доданих до неї документів надаються особам, запрошеним до розгляду скарги по суті (крім скаржника), не пізніше ніж за 2 дні до дня розгляду скарги по суті.

Суб’єкт оскарження та інші заінтересовані особи, зазначені у скарзі або встановлені відповідно до відомостей реєстрів, мають право подавати письмові пояснення по суті скарги, які обов’язково приймаються комісією до розгляду.

У разі повідомлення особами, які беруть участь у розгляді скарги по суті, про наявність судового спору між тими самими сторонами, з того самого предмета, з тих самих підстав, про які зазначено у скарзі, вони подають комісії засвідчену копію відповідного рішення суду;

 1. Порядку акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації, затвердженого власною постановою від 25.12.2015 р. № 1130.

Акредитований суб’єкт державної реєстрації зобов’язаний протягом 5 робочих днів з дня настання обставин, що впливають на дотримання таким суб’єктом вимог акредитації, у тому числі у разі звільнення або прийняття на посаду державного реєстратора, надіслати Мін’юсту України засвідчені копії документів, передбачених п. 4 цього Порядку, що підтверджують дотримання суб’єктом вимог акредитації, кваліфікаційних вимог до державного реєстратора, а також письмово повідомити Мін’юст про зміну відомостей, зазначених у підпунктах 1 і 2 п. 3 цього Порядку;

 1. Розпорядження Кабміну України від 26.10.2016 р. № 789 «Про запровадження реалізації пілотного проекту щодо інформування у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Передбачається, що під час реалізації пілотного проекту щодо інформування про реєстраційні дії у Державному реєстрі прав сервісна послуга з інформування надається виключно за умови наявності зареєстрованого права власності на окремий індивідуально визначений об’єкт нерухомого майна з присвоєним реєстраційним номером такому об’єкту як іпотекодержатель — про подані заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень стосовно об’єкта нерухомого майна, який передано в іпотеку такому іпотекодержателю, а саме про реєстраційний номер, дату і час реєстрації таких заяв.

 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. № 279якою внесено зміни до додатка 2 до власної постанови від 30.08.2002 р. № 1298, якими викладено у новій редакції схему тарифних розрядів посад працівників Держводагентства, його територіальних органів (стосовно працівників, які не є державними службовцями), установ та організацій, що належать до сфери його управління.

27 квітня

Набрав чинності наказ Мінфіну України від 15.03.2018 р. № 364, яким затверджено форму акта про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у документах, необхідних для здійснення їх митного контролю, про пошкодження товарів, їх упаковки чи маркування або про їх втрату. 

Встановлено, що підприємства, які переміщують товари через митний кордон України, складають акт у присутності посадової особи митниці ДФС, у зоні діяльності якої виявлено:

 • невідповідність товарів відомостям, зазначеним у документах, необхідних для здійснення їх митного контролю;
 • пошкодження товарів, їх упаковки чи маркування;
 • повну або часткову втрату товарів.

Акт може складатися у чотирьох примірниках, за потреби — у більшій кількості примірників.

Перший примірник призначений для підприємства, що переміщує товари через митний кордон України, другий — для митниці ДФС за місцем його складання, третій — для митниці ДФС призначення (якщо акт складається в зоні діяльності митниці призначення, третій примірник не складається), четвертий — для власника товару, додаткові примірники — для декларанта, відправника, отримувача та ін.).

Митниці ДФС, які будуть декларувати товари відповідно до обраного декларантом митного режиму зобов’язано приймати акти, подані підприємствами, що переміщують товари, незалежно від місця їх складення та враховувати зазначену в них інформацію при визначенні додаткових форм та обсягу митного контролю з метою недопущення митних правопорушень.

 Набрало чинності рішення НКЦПФР від 15.03.2018 р. № 142яким затверджено зміни до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.12.2006 р. № 1449.

Вимоги цих Правил щодо змісту договорів та оформлення операцій не застосовуються до договорів та операцій, що вчиняються за межами України.

Також встановлено, що торговець, який уклав зі своїм клієнтом договір комісії чи договір доручення або який отримав від клієнта разове замовлення до договору на брокерське обслуговування щодо проведення операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами за межами України, має право здійснити таку операцію за участю іноземної інвестиційної фірми з дотриманням вимог законодавства країни, в якій здійснюється операція.

2 травня

Набрала чинності постанова Правління Пенсійного фонду України від 21.02.2018 р. № 4-2якою затверджено Порядок розрахунку недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцстрахування. 

Визначення недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску у період до внесення змін до Звіту про суми нарахованої зарплати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцстрахування до органів доходів і зборів здійснюється Пенсійним фондом України з використанням показників звіту щодо нарахування єдиного внеску за пільговими розмірами.

3 травня

 Набрала чинності постанова Кабміну України від 25.04.2018 р. № 307,якою внесено зміни до Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого власною постановою від 23.07.2014 р. № 280.

Змінами передбачено, що Пенсійний фонд України формує та веде реєстр платників страхових внесків до солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування у складі реєстру застрахованих осіб. А також організовує обмін відомостями, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників і порушень законодавства про працю, з Держпраці та ДФС.

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. № 306, якою, зокрема, затверджено Порядок встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я. 

Зазначений Порядок визначає процедуру встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я, одержаними особами від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння  на території проведення АТО до 01.12.2014 р., а з 01.12.2014 р. — на території проведення АТО, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування), під час проведення АТО.

Дія Порядку поширюється також на осіб, яким встановлена інвалідність внаслідок ушкодження здоров’я на території проведення АТО до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих таких осіб».

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. № 320,якою внесено зміни до Порядку здійснення держконтролю на автомобільному транспорті, затвердженого власною постановою від 08.11.2006 р. № 1567. 

Документом передбачено, що рейдова перевірка проводиться групою посадових осіб Укртрансбезпеки у кількості не менш як 2 особи.

Габаритно-ваговий контроль проводиться однією посадовою особою Укртрансбезпеки у разі залучення до рейдової перевірки посадових осіб відповідного підрозділу Національної поліції, Укравтодору, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укртрансбезпеки та власника (балансоутримувача) пункту габаритно-вагового контролю, а також посадових осіб органу місцевого самоврядування та/або місцевої держадміністрації.

Під час проведення рейдової перевірки можливе:

 1. застосування спеціалізованих автомобілів, на яких розміщений напис «Укртрансбезпека»;
 2. використання спеціального обладнання, призначеного для перевірки дотримання водіями норм режиму праці та відпочинку, встановлених законодавством України та Європейською угодою;
 3. здійснення габаритно-вагового контролю;
 4. використання засобів аудіо- та відеотехніки для запису процесу перевірки;
 5. використання пристроїв для копіювання, сканування з метою збору інформації, що свідчить про правопорушення.

Крім того, зміни внесено до власної постанови від 20.05.2013 р. № 422 «Деякі питання автомобільних перевезень пасажирів та вантажів» і до Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого власною постановою від 11.02.2015 р. № 103.

Коментарі