Медіація як шлях до порозуміння

Share Button

В умовах жорсткої конкуренції, що панує у бізнес-середовищі, економія часу, сил та коштів при вирішенні конфліктів є особливо актуальною. Зазвичай протистояння на глобальному та локальному ринках виливаються в багаторічні судові тяжби, що призводять до значних фінансових витрат та впливають на репутацію бізнесу. Редакція журналу «Роботодавець» відшукала більш прогресивний метод вирішення суперечок, який дозволить зберегти час, нерви та гроші.

Таким методом є процедура медіації, що набула широкого застосування у європейських країнах. Про можливості та переваги медіації розповідає директор Департаменту права та медіації Спілки орендарів і підприємців України, сертифікований бізнес-медіатор, Член Національної асоціації медіаторів України та Асоціації правників України, засновник ТОВ «MEDIATION GROUP» – Вадим ЛАВРЕНЮК.

У всьому світі медіація є однією з найпопулярніших форм врегулювання конфліктів. Медіація (від лат. mediation – посередництво) – це приватне та конфіденційне використання посередників для вирішення конфліктної ситуації. Вона дає можливість уникнути втрати часу на судові розгляди та додаткових і непередбачуваних матеріальних витрат.

Будучи практикуючим юристом з 2005 року, сім років працюючи в судовій системі України (в тому числі – у Вищому адміністративному суді України), на початку 2016 року мене зацікавив напрямок досудового та позасудового врегулювання спору та вирішення конфліктів – медіація.

Отримавши спеціальні навички за сертифікованими відповідно до стандартів ЄС програмами освіти, я почав реалізовувати на практиці цей метод для врегулювання спорів та вирішення конфліктів у бізнес-середовищі.

Для збереження конфіденційності та ефективного вирішення конфліктної ситуації, до мене часто звертаються за допомогою для проведення переговорів з партнерами по бізнесу шляхом медіації, зазвичай у таких випадках:

1) Виявлення різного ставлення партнерів до бізнесу.

Так буває, коли бізнес створюється на ентузіазмі, минає час, і один з партнерів вкладає в спільну справу душу й всю свою енергію, а другий, маючи інше джерело доходу та дотримуючись позиції «бізнес для людини, а не людина для бізнесу», вважає, що спільна справа для нього скоріше не справа, а хобі. І тут з’ясовується, що партнера, на відміну від працівника, не змусиш працювати понаднормово. З’являються підозри, що один з партнерів робить для бізнесу більше, ніж інший. Підозри можуть або не відповідати дійсності, або їх взагалі неможливо перевірити.

2) Різні погляди партнерів на розвиток бізнесу.

Наприклад, один з партнерів пропонує розвивати бізнес, а другий – хоче ділити прибуток.

3) Виникнення недовіри.

Типовою є ситуація, коли один партнер підозрює іншого, що той потихеньку «виводить гроші» з бізнесу і кладе собі в кишеню.

4) Порушення домовленостей, досягнутих під час створення бізнесу.

Маючи щоденну практику та розуміючи переваги досудового та позасудового врегулювання конфліктів та вирішення спорів, хочу ознайомити вас з медіацією та її перевагами.

Отже, медіація – це метод вирішення спорів та врегулювання конфліктів із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси і потреби усіх учасників конфлікту.

На відміну від формального судового чи арбітражного процесу, під час медіації сторони доходять згоди самостійно – медіатор не приймає рішення за них.

Медіатор, як посередник та незалежна сторона, допомагає вирішити конфлікт, сприяючи виробленню добровільної угоди між конфліктуючими сторонами, полегшує процес спілкування між сторонами, допомагає глибше зрозуміти їхні позиції та інтереси, шукає ефективні шляхи вирішення проблеми, надаючи можливість сторонам дійти спільної згоди.

Головною метою та завданням медіації, а також її відмінністю від інших альтернативних методів врегулювання конфліктів та вирішення спорів, є збереження партнерських стосунків між конфліктуючими сторонами та можливості подальшої співпраці між ними.

Якщо розглянути конфлікти та спори як боротьбу за цінності і претензії на певний статус, владу, ресурси, як внутрішньо сконструйоване бачення ситуації (у кожного учасника своє уявлення про реальність), вияв протиборства, тобто активного зіткнення тенденцій, оцінок, принципів, думок, характерів, еталонів поведінки, або ж з точки зору психологічного стану протидіючих сторін, конфлікт постає водночас і як захист, і як реакція у відповідь, та враховуючи, що з інструментальної точки зору конфлікт ви- ступає як один із засобів самоутвердження, медіацію в бізнесі можна розділити на:

– Комерційну медіацію – процес вирішення спорів у сфері господарських правовідносин, корпоративного управління та інші між сторонами, які не підпорядковані одна одній;

– Медіацію в організації – процес вирішення «ділових конфліктів», в якому сторони – представники однієї організації. Конфлікти та спори в організаціях мають свою специфіку та відповідну характерність. Вони безпосередньо пов’язані з видом діяльності, яким займається дана організація. Причинами «ділових конфліктів» можуть стати: несумісність ідей та цілей, недоліки стратегій та планування, незбалансованість відповідності робочих місць, зв’язки між робочими групами, працівниками та керівництвом (технологічні, інформаційні, ієрархічні), занадто велика кількість підлеглих у керівника, брак ресурсів, конфлікти, пов’язані з міжособовими стосунками.

– Медіацію спору – застосовується у тих випадках, коли конфлікт уже виник.

– Медіацію угоди – застосовується, на етапі, коли конфлікту не існує, з метою уникнення його виникнення в майбутньому.

До вашої уваги, хочу окреслити переваги використання медіації при вирішенні конфліктів та врегулювання спорів:

1. Медіація дає змогу уникнути затяжних судових процедур, дозволяє вирішити конфлікт за кілька тижнів, а не років, а також відповідно до розкладу, вигідного сторонам, а незалежно від дат, призначених судом.

2. Медіація завжди конфіденційна.

3. При конструктивному вирішенні конфлікту відсутня можливість програшу, оскільки учасники самостійно розробляють та узгоджують необхідні їм рішення.

4. Медіація дозволяє значно заощадити фінанси та інші ресурси.

5. Використання медіативних принципів при вирішені конфліктів в бізнесі дозволяє зберегти міцні партнерські стосунки між конфліктуючими сторонами.

6. Меціації властиві неформальність та гнучкість процедури.

7. Характерним для медіації є можливість впливати на результат незалежно від норм законодавства та інших обставин, а також убезпечити від виникнення подібних конфліктів у майбутньому.

8. Медіація гарантія виконання рішення (у випадку успішної медіації).

Успішне вирішення спору та врегулювання конфлікту вимагає від медіатора враховувати інтереси всіх учасників конфлікту.

Опинитися в епіцентрі конфліктної ситуації можна й випадково, не маючи в ньому жодного інтересу. Учасники не можуть впливати на протікання конфлікту. Що ж стосується суб’єктів – ними є ті, що здійснюють активні дії одне проти одного: вони можуть створити конфліктну ситуацію і впливати на хід конфлікту. Іноді ініціатори конфлікту знаходяться ніби в тіні, провокують конфлікт, направляють його у вигідне для себе русло.

До засадничих принципів, яких повинні дотримуватись суб’єкти медіації,слід віднести:

  • Добровільність. Кожна з сторін добровільно приймає рішення щодо участі у переговорах і усвідомлює, що рішення може бути досягнуте тільки шляхом співробітництва. Наразі, є можливість добровільного припинення процесу на будь-якому етапі.
  • Конфіденційність. Усе, що відбувається під час медіації, не розголошується ні медіатором, ні сторонами. За винятком ситуацій, коли сторони планують завдати шкоди собі чи комусь.
  • Щирість намірів щодо вирішення конфлікту.
  • Неупередженість посередника та нейтральність. Під час процесу медіатор не займає позицію однієї з сторін, не оцінює їх, а рівною мірою допомагає обом. Медіатор є нейтральним відносно конфлікту (не втручається у суперечку) і, водночас, щиро прагне допомогти сторонам знайти найкраще рішення для обох.
  • Принцип розподілу відповідальності. Сторони несуть відповідальність за прийняття рішення та його виконання, медіатор – за дотримання правил та принципів процедури.
  • Правомочність сторін. Правові норми чинного законодавства не завжди забезпечують врегулювання відносин під час виникнення конфліктів стосунків. Тому, саме медіація, як спосіб вирішення спорів та конфліктів, є найбільш ефективною та недорогою процедурою.
НАСАМКІНЕЦЬ: Якщо у будь-кого з вас, як читача журналу, чи у ваших близьких, друзів або колег виникла потреба у ефективному врегулюванні конфліктів та спорів, звертайтесь до Департаменту права та медіації Спілки орендарів і підприємців України через благодійну Гарячу консультаційну телефонну лінію «Підприємець ХХІ століття» за телефоном (044) 425-21-49 або на електронну пошту: sopu1@ukr.net.

 

Коментарі