Документи, що набрали чинності з 8 по 17 травня 2018 року

Share Button

Незнання нормативних актів не звільняє від відповідальності. Для уникнення порушень інтернет-портал «РоботодавецЬ» пропонує вам ознайомитись з оглядом документів, що набрали чинності з 8 по 17 травня 2018 року.

8 травня

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. № 321, якою затверджено: зразок та технічний опис бланка посвідки на постійне проживання з безконтактним електронним носієм згідно з додатками 1 і 2, а також Порядок оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на постійне проживання.

Передбачено запровадити з 01.06.2018 р. із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру оформлення і видачу посвідки на постійне проживання, зразок бланка якої затверджено цією постановою, іноземцям та особам без громадянства відповідно до Порядку.

Також установлено, що:

 • до завершення роботи із забезпечення в повному обсязі територіальних органів і територіальних підрозділів Державної міграційної служби матеріально-технічними ресурсами, необхідними для оформлення і видачі посвідки на постійне проживання, зразок бланка якої затверджено цією постановою, посвідка на постійне проживання може оформлятися з використанням бланка у формі книжечки;
 • посвідка на постійне проживання, що не містить безконтактного електронного носія, оформлена та видана на підставі документів, поданих до 01.06.2018 р., є чинною протягом строку, на який її було видано.
Набрав чинності наказ Мінсоцполітики України від 14.03.2018 р. № 355, яким затверджено Зміни до Типового положення про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, затвердженого власним наказом від 09.08.2016 р. № 855.
  1. Встановлено, зокрема, що установа забезпечує:
 • виконання норм і положень, визначених Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, законами України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» та іншими актами законодавства щодо забезпечення прав осіб на реабілітацію (абілітацію) з метою їхньої подальшої інтеграції у суспільство;
 • створення умов для зменшення та подолання фізичних, та/або психічних, та/або інтелектуальних, та/або сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок;
 • створення умов для запобігання та недопущення дискримінації Осіб, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування;
 • проведення (надання) комплексу заходів (послуг) з ранньої, та/або соціальної, та/або психологічної, та/або фізичної, та/або медичної, та/або психолого-педагогічної, та/або фізкультурно-спортивної, та/або професійної, та/або трудової реабілітації (абілітації) відповідно до потреб Особи. Реабілітаційні заходи (послуги) проводяться (надаються) виключно на підставі індивідуальних планів реабілітації Осіб, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому процесі Осіб і (за потреби) їхніх батьків або законних представників;
 • розвиток навичок автономного проживання Осіб в суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та оточення;
 • підготовку батьків або законних представників Осіб до продовження (в разі потреби) реабілітаційних заходів поза межами Установи;
 • проведення заходів (надання послуг), зокрема з професійної орієнтації, опанування Особами трудових навичок, у тому числі в майстернях, визначення їхніх можливостей для подальшого професійного навчання та/або майбутньої трудової діяльності;
 • оперативне коригування (за потреби) індивідуальних програм реабілітації Осіб у частині зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних заходів;
 • сприяння у встановленні опіки чи піклування у разі визнання Особи, яка має інтелектуальні порушення, недієздатною або якщо її дієздатність обмежена;
 • співпрацю з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями.
Набрало чинності розпорядження Нацкомфінпослуг від 15.03.2018 р. № 350, яким внесено зміну до Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 р. № 41.

Передбачено, що відтепер технічні та програмні засоби ведення Державного реєстру фінансових установ не повинні забезпечувати зберігання інформації про фінансову установу протягом п’яти років з дати виключення інформації про фінансову установу із зазначеного Реєстру та передачі реєстраційної справи до державної архівної установи.

10 травня

Набрав чинності Закон України від 05.10.2017 р. № 2163-VIII.

Документ визначає правові та організаційні основи забезпечення захисту життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави, національних інтересів України у кіберпросторі, основні цілі, напрями та принципи державної політики у сфері кібербезпеки, повноваження державних органів, підприємств, установ, організацій, осіб та громадян у цій сфері, основні засади координації їхньої діяльності із забезпечення кібербезпеки.

11 травня

Набрала чинності постанова Правління Нацбанку України від 05.05.2018 р. № 51, якою затверджено Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період.

Метою розроблення цього Положення є забезпечення стабільної роботи банківської системи України з готівкою в умовах особливого періоду та безперебійного забезпечення економіки готівковими коштами, а також забезпечення готівковими коштами з’єднань, військових частин, підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії України, Національної поліції України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Зазначене Положення визначає основні вимоги до організації роботи з готівкою підрозділів Нацбанку, банків, залучених до роботи в особливий період за відповідним рішенням Нацбанку, та банків, щодо яких Правління Нацбанку прийняло рішення про надання їм повноважень на зберігання запасів готівки Нацбанку.

15 травня

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. № 322, якою затверджено зразок, технічний опис бланка та Порядок оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання.

З 01.06.2018 р. запроваджується із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру оформлення і видача посвідки на тимчасове проживання, зразок бланка якої затверджено цією постановою, іноземцям та особам без громадянства відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання, затвердженого цією постановою.

Крім того, встановлено, що:

 • до завершення роботи із забезпечення в повному обсязі територіальних органів і територіальних підрозділів Державної міграційної служби матеріально-технічними ресурсами, необхідними для оформлення і видачі посвідки на тимчасове проживання, зразок бланка якої затверджено цією постановою, посвідка на тимчасове проживання може оформлятися з використанням бланка посвідки на тимчасове проживання у формі книжечки;
 • посвідка на тимчасове проживання, що не містить безконтактного електронного носія, оформлена та видана на підставі документів, поданих до 01.06.2018 р., є чинною протягом строку, на який її було видано.

17 травня

 Набрав чинності наказ Мінфіну України від 05.03.2018 р. № 344, яким внесено зміни до форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, які надаються суб’єктами первинного фінансового моніторингу (крім банків/філій іноземних банків) та їх відокремленими підрозділами, та затверджено зміни до Інструкції щодо заповнення зазначених форм, затверджених власним наказом від 29.01.2016 р. № 24.

Зокрема, визначено, що форма № 2-ФМ підписується працівником суб’єкта первинного фінансового моніторингу, який здійснив такий запис, або особисто суб’єктом первинного фінансового моніторингу, який провадить свою діяльність одноособово без утворення юридичної особи, із зазначенням повного найменування посади, прізвища, імені та по батькові.

Зазначено також, що Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу підписується особисто працівником суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), відповідальним за проведення фінансового моніторингу (особою, яка тимчасово виконує його обов’язки), із зазначенням повного найменування посади, прізвища, імені та по батькові.

Набрала чинності постанова Правління Нацбанку Українивід 15.05.2018 р. № 53, якою затверджено зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою та Правил функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами, затверджених власною постановою від 10.08.2005 р. № 281.

Змінами, внесеними до Положення, зокрема, передбачено, що клієнт-резидент зобов’язаний використати іноземну валюту, куплену у випадку, передбаченому абзацом десятим пп. «а» п. 1 глави 3 розділу ІІ цього Положення, не пізніше ніж за два робочих дні після дня її зарахування на його поточний рахунок на цілі, пов’язані з виконанням зобов’язань перед уповноваженим банком-кредитором за кредитним договором.

Суб’єкт ринку зобов’язаний продати (без зарахування на поточний рахунок резидента-позичальника) не пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування на внутрішньобанківський рахунок кошти в іноземній валюті, куплені суб’єктом ринку відповідно до абзацу десятого пп. «а» п. 1 глави 3 розділу ІІ цього Положення, переказані за цільовим призначенням, але повернені уповноваженим банком, що обслуговує кредитний договір.

Змінами, внесеними до Правил, передбачено, що уповноважені банки (уповноважені фінансові установи) здійснюють взаємні розрахунки за операціями з купівлі-продажу іноземних валют та банківських металів за безготівкові гривні через систему електронних платежів Нацбанку України.

Угода вважається підтвердженою, якщо обидва її учасники під час функціонування Системи підтвердження угод отримали взаємні підтвердження засобами цієї системи.

За матеріалами Офіційного вісника ДФС

Коментарі