Преміювання працівників: що потрібно знати

Share Button

Головне управління Держпраці у Херсонській області роз’яснює, скільки, з якою періодичністю і в яких випадках виплачувати премії та як уникнути можливих трудових конфліктів у зв’язку з цим.

Які бувають премії?

Умовно преміальні виплати можна розділити на категорії: за способами нарахування — індивідуальні й колективні, за періодичністю виплат — систематичні й разові, та за формою виплати — грошові та матеріальні.

Кому й скільки?

Зазвичай премії виплачують за високі трудові показники, зразкове виконання працівником своїх обов’язків, освоєння ним нової техніки або технології, за роботу в нічний час тощо. Втім кожна компанія самостійно визначає критерії, за якими вона виплачуватиме премії працівникам, а також умови оцінки результатів праці для отримання такої виплати та її розмір.

Чому важливо все оформити документально?

Статтею 13 Кодексу законів про працю України зазначено, що докладну інформацію про виплату надбавок або премій треба обов’язково вказати в колективному договорі компанії. А якщо такого немає, в одному з цих документів:

  • окремому положенні, погодженому з первинною профспілковою організацією;
  • одному з розділів чинного положення про оплату праці;
  • трудовому договорі або контракті.

Найчастіше у положенні про преміювання вказують, що матеріальне заохочення працівників є правом роботодавця і може залежати від багатьох причин. Тобто кожен роботодавець особисто вирішує, виплачувати премії своїм працівникам чи ні.

Але для того щоб у майбутньому уникнути можливих конфліктів зі своїми працівниками, у трудовому договорі треба чітко розписати, за що на підприємстві виплачують премії, скільки вони становлять, а також порядок виплати.

Якщо в положенні про оплату праці, трудовому договорі або статуті організації не прописано жодних виплат-стимулів, то співробітники не можуть їх вимагати.

Стаття 32 Кодексу законів про працю України визначає, якщо компанія змінює умови або порядок виплат премій, вона зобов’язана повідомити про це працівників не пізніше ніж за два місяці.

Як виплачувати премії?

Для виплати премії конкретним працівникам керівник компанії має видати відповідний наказ.

Зазвичай працівникові виплачують премію одночасно із заробітною платою. А от виплати, які призначені у зв’язку з винятковими заслугами й мають разовий характер, треба вносити до спеціального розділу трудової книжки. Щодо щоквартальних премій, а також премій з нагоди окремих свят, то такі відомості у трудовій книжці не фіксують.

Зазвичай премії виплачують усім працівникам, що працюють у компанії — як штатним, так і позаштатним.

Як і за що можуть позбавити премії?

Невиконання своїх обов’язків, ігнорування норм охорони праці, прогули, поява на роботі в нетверезому стані — це неповний перелік причин, через які працівник може бути позбавлений премії.

Рішення про зменшення розміру заохочувальної виплати або взагалі про її позбавлення керівник підприємства має право прийняти одноосібно й оформити відповідний наказ.

Ба більше, якщо працівник порушив норми трудової дисципліни, не виконав або неналежно виконав свої трудові обов’язки, він має нести дисциплінарну й адміністративну відповідальність. Правила свого внутрішнього трудового розпорядку кожна компанія встановлює самостійно.

Мотивація персоналу — одна з найважливіших функцій керівників і власників бізнесу. Адже здебільшого саме від морального духу працівників залежить результат їхньої роботи, а отже, й успіх компанії. Тому заохочення є одним із способів мотивації та наснаги. А для керівників важливо обрати ту форму, що є зручною, вигідною та законною.

Коментарі