Що необхідно знати спрощенцям – відповідає ДФСУ

Share Button

Про що треба знати спрощенцям? – Книга, облік, «первинка» – обов’язкові. РРО спрощенці також застосовують, розповідає начальник відділу комунікацій Головного управління ДФС у Черкаській області Олена ЗАСКАЛЬНА.

Спочатку про РРО (таблиця)

Застосування РРО ФОП – платниками єдиного податку

І групаІІ групаІІІ група
реалізація технічнозобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій
складнихнезалежно від обсягу доходу
побутових товарів,
що підлягають
гарантійному
ремонту*
роздрібна торгівлявказана діяльністьЗастосування РРО є обов’язковим
пивом, у т.ч. уне передбачена для
пляшках іплатників цієї
бляшанках**групи
обсяг доходу

обсяг доходуЗастосування РРО починається з
протягомплатників цієїпершого числа першого місяця
календарного рокугрупи не повиненкварталу, наступного за виникненням
перевищуєперевищуватиперевищення та продовжується у всіх
1 млн. грн. ***протягомнаступних кварталах
календарного року
300 тисяч гривень

(п.291.4 статті 291 Податкового кодексу України)

 • норма діє з 8 травня 2017 року. Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій затверджений постановою Кабінету Міністрів України №231 від 16 березня 2017 року
 • норма діє з 20 грудня 2017 року. За постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 №984 платники єдиного податку зобов’язані проводити розрахунки за готівку при продажу пива у пляшках і бляшанках через зареєстрований належним чином реєстратор розрахункових операцій. Саме наявність РРО, а не КОРО – умова отримання ліцензії для торгівлі пивом.

Продаж алкогольних напоїв, у тому числі пива, на розлив фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку другої та третьої груп мають право виключно через заклад ресторанного господарства або спеціалізований відділ, що має статус закладу ресторанного харчування, за умови наявності ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та застосування при проведенні розрахунків РРО

 • п.296.10 статті 296 Податкового кодексу України

Книга обліку доходів у ФОП – платників єдиного податку: форма, реєстрація та ведення

Порядок ведення обліку ФОП платників єдиного податку передбачено пп.296.1.1 та 296.1.2 Податкового кодексу України, згідно якого ФОП повинні вести Книгу обліку доходів або Книгу обліку доходів та витрат. Отже, ФОП – платники єдиного податку:

 • не платники ПДВ (І, ІІ, ІІІ група), ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.
 • платники ПДВ (ІІІ група) ведуть Книгу облік доходів та витрат, у якій щоденно за підсумками робочого дня відображають отримані доходи та понесені витрати.

Порядок реєстрації та ведення Книги обліку доходів / Книги обліку доходів та витрат

У разі обрання ФОП ведення Книги в паперовому вигляді (можливість реє-страції та ведення книги обліку доходів (книги обліку доходів і витрат) в електрон-ному вигляді з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб наразі не реалізована):

 • ФОП зобов’язаний подати до ДФС за основним місцем обліку примірник Книги, на титульному аркуші якої зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, податкова адреса;
 • книга повинна бути прошнурована та пронумерована. Безоплатно реєструється в ДФС. Книга засвідчується підписом керівника або заступника керівника фіскального органу та скріплюється печаткою;
 • записи у Книзі виконуються ФОП розбірливо чорнилом темного кольору або куль-ковою ручкою. Внесення виправлень здійснюється шляхом нового запису (з відобра-женням від’ємного або позитивного значення), який засвідчується підписом платни-ка податку;
 • у разі реєстрації нової Книги протягом податкового (звітного) періоду записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у платника податку.

Дані Книги заповнюються у гривнях з копійками та використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.

Книга зберігається у ФОП протягом 3 років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис.

Записи у Книгах виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого:

 1. отримано дохід (окремо про кошти, що надійшли на поточний рахунок плат-ника податку та отримані готівкою, у вигляді безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), а у платників ПДВ суми кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності);
 2. понесені витрати, зокрема оплачені придбані товари (роботи, послуги), випла-чена зарплата, сплачено ЄСВ тощо.

Форми та порядок ведення Книги обліку доходів платників єдиного податку першої та другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ та Книги обліку доходів і витрат для платників єдиного податку

третьої групи, які є платниками ПДВ, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 579:

 • форма Книги обліку доходів (для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість)
 • Порядок ведення Книги обліку доходів для платників єдиного податку першої, дру-гої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість
 • форма Книги обліку доходів і витрат (для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість)
 • Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість

Відповідальність за неведення або неналежне ведення книги обліку доходів та книги обліку доходів та витрат ФОП

До фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку, які не ведуть або ведуть з порушенням облік доходів та витрат, застосовується відповідальність у вигляді адміністративного штрафу (попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 грн. до136 грн.). Вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 грн. до 136 грн.)).

Крім того, за не оприбуткування (неповного та /або несвоєчасного) оприбуткування готівки в книзі обліку доходів та книзі обліку доходів та витрат контролюючі органи застосовують штрафні санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436/95-ВР «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми.

Кількість Книг обліку для новостворених ФОП 1 та 2 груп

2 книги – Книга обліку платника єдиного податку та Книга обліку доходів і витрат ФОП на загальній системі (ведеться за час перебування на загальній системі). Від-повідальність за не реєстрацію та неведення останньої – штрафна санкція і адмінштраф.

Відповідальність ФОП у разі втрати Книги обліку доходів та книги обліку доходів та витрат

Відповідно до ст. 121 ПКУ незабезпечення платником податків зберігання первинних документів облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених ст. 44 ПКУ строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених ПКУ, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 гривень.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень.

Для чого слід вести Книгу – головні тези

На підставі даних Книги обліку доходів (Книги обліку доходів і витрат) ФОП заповнюють декларацію платника єдиного податку.

На сьогодні Книга обліку доходів (Книга обліку доходів і витрат) ведеться в паперовій формі.

В Книзі обліку доходів (Книзі обліку доходів і витрат) слід окремо зазначати дохід, отриманий в готівковій та безготівковій формах.

У Книгах слід виводити сумарні підсумки за місяць, квартал, рік.

Використані Книги обліку доходів (Книги обліку доходів і витрат) слід збері-гати 3 роки після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис.

Первинні документи у ФОП – платника єдиного податку

Наголошую, у зв’язку з численними запитаннями підприємців: Книга обліку – не первинний документ!

Чому необхідно ФОП платникам єдиного податку зберігати первинні документи та чи передбачена відповідальність за незабезпечення їх зберігання?

Відповідь: ФОП платники єдиного податку зобов’язані забезпечити зберігання первинних документів на підставі яких заповнювалися дані Книги обліку доходів або Книги обліку доходів та витрат, що використовувалися для склада-ння податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – під-приємця, або інші первинні документи, які використовуються для складання податкової звітності по іншим податкам і зборам – у разі їх сплати. Такі первинні документи зберігаються не менш як 1095 днів з дня подання податкової деклара-ції платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця або іншої податкової звітності, для складення якої вони використовуються. За незабезпе-чення зберігання первинних документів до платників єдиного податку можуть бути застосовані штрафи відповідно до п. 121.1 ст. 121 Податкового кодексу України (510 грн., при повторному – 1020 грн.). При відсутності первинних документів на товари (роботи, послуги), придбані платником єдиного податку, у разі виявлен-ня факту щодо неутримання податку на доходи фізичних осіб при виплаті доходу громадянам до платників податків застосовуються штрафні санкції, як до податкового агента, передбачені п. 127.1 ст. 127 Кодексу (25% суми ПДФО, що під-лягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету, при повторному – 50%, втретє та більше – 75%), та на суму грошового зобов’язання, визначеного контролюючим орга-ном за результатами податкової перевірки, нараховується пеня.

Звітність для новостворених ФОП – скільки треба подати декларацій

Новостворені 2018 року платники єдиного податку 1 та 2 груп подають наступні декларації: податкову декларацію про майновий стан і доходи за результатами звіт-ного кварталу, в якому розпочата підприємницька діяльність (протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу), декларацію про майновий стан і доходи за результатами звітного року та річну податкову декларацію платника єдиного податку. Новостворені 2018 року платники єдиного податку 3 групи подають квартальні податкові декларації платника єдиного податку. Відповідальність за неподання/несвоєчасне подання декларації –штрафна санкція і адмінштраф. Новостворені 2018 року платники на загальній си-стемі оподаткування двічі подають податкову декларацію про майновий стан і доходи – за результатами звітного кварталу, в якому розпочата підприємницька діяльність та за результатами звітного року. Також всі ФОП (за виключенням пільговиків!) подають річний звіт з ЄСВ.

За матеріалами ДФС у Черкаській області

Коментарі