Індексація зарплати у січні та лютому 2019 року

Share Button

При проведенні індексації заробітної плати працівників слід керуватися Законом України від 03.07.91 р. № 1282-ХІІ «Про індексацію грошових доходів населення» (далі — Закон про індексацію) та Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078).

Проведення індексації здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів і бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.

Право на проведення індексації заробітної плати настає, коли індекс споживчих цін (далі — ІСЦ) перевищить поріг індексації, встановлений з січня 2016 р. у розмірі 103 %.

Індексації підлягає заробітна плата працівників у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу у місяці підвищення береться за 1 або 100 %, тобто місяць підвищення вважається базовим і індексація в цьому місяці не проводиться, якщо сума підвищення заробітної плати (у базовому місяці враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру) перевищить суму індексації. Починаючи з наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Якщо сума підвищення заробітної плати менша за суму індексації, яка складається на момент підвищення, то сума індексації у базовому місяці зменшується на суму підвищення заробітної плати.

Працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції провадиться у порядку, визначеному в колективних договорах, але не нижче норм, визначених Законом про індексацію та Порядком № 1078.

За даними Держстату, ІСЦ (%), на підставі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації, наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Індекс споживчих цін (ІСЦ)

2018 р.ІСЦ (%)
Січень101,5
Лютий100,9
Березень101,1
Квітень100,8
Травень100,0
Червень100,0
Липень99,3
Серпень100,0
Вересень101,9
Жовтень101,7
Листопад101,4
Грудень100,8
2019 р.ІСЦ (%)
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

Відповідно до Порядку № 1078 та даних Держстату про ІСЦ за звітний місяць величину приросту ІСЦ для проведення індексації у січні та лютому 2019 р. наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Величина приросту ІСЦ для проведення індексації у січні та лютому 2019 р.

Базові місяці при обчисленні ІСЦ для проведення індексації (місяці підвищення тарифних ставок (окладів))Величина приросту ІСЦ для проведення
індексації у 2019 р.:
у січніу лютому
У 2018 р.:
Січень7,27,2
Лютий6,36,3
Березень3,73,7
Квітень4,34,3
Травень4,34,3
Червень4,34,3
Липень3,63,6
Серпень3,63,6
Вересень3,13,1
Жовтень
Листопад
Грудень
У 2019 р.:
Січень

Приклад

Підвищення тарифних ставок (окладів) працівників відбулося у січні 2018 р. (базовий місяць) і до січня 2019 р. заробітна плата не збільшувалась.

Для проведення індексації величина приросту ІСЦ — для нарахування суми індексації у січні 2019 р. — у такому випадку становить 7,2 %.

Розрахунок ІСЦ:

  • 7,2 % = 1,040 × 1,031 × 100 – 100, де
  • 1,040 — ІСЦ за лютий — вересень 2018 р.
  • (1,009 ×1,011 × 1,008 × 1,000 × 1,000 × 0,993 × 1,000 × 1,019),
  • 1,031 — ІСЦ за жовтень — листопад 2018 р. (1,017 × 1,014).

ІСЦ за грудень 2018 р. становив 100,8 %, тобто не перевищив поріг індексації (103 %), тому у лютому 2019 р. проведення індексації також здійснюється на величину приросту ІСЦ — 7,2 %.

Припустимо, що заробітна плата за січень 2019 р. становитиме 13 500грн.

Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у січні — лютому 2019 р. — 1 921 грн).

Величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у  січні 2019 р., якщо підвищення тарифних ставок (окладів) було у січні 2018 р., становить 7,2 %.

Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.

Сума індексації доходу дорівнює138,31 грн (1 921 × 7,2 : 100).

Заробітна плата разом із сумою індексації становить 13 638,31 грн (13 500 + 138,31).

Нарахування суми індексації та її виплата здійснюється одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації. Заробітна плата разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.

Коментарі