Купівля-продаж валюти: основні зміни

Share Button

Останнім часом НБУ затвердив велику кількість нормативних актів, які або прямо передбачені Законом України «Про валюту та валютні операції» від 21.06.2018 р. № 2473-VІІІ (далі —Закон), або безпосередньо його стосуються. Одразу зауважимо, що ухвалення Нацбанком відповідних нормативно-правових актів — не пуста формальність. НБУ, відповідно до Закону, надано право визначати механізм дії багатьох норм, які в Законі прописані досить декларативно. Тож можна говорити про те, що починаючи із 7 лютого 2019 року Закон почав реально працювати, а у валютному регулюванні відбулася справжня революція. Розглянемо, як змінилися операції купівлі-продажу валюти.

Обмін валют може здійснюватися в поштових відділеннях

Населення зможе купувати і продавати іноземну валюту не лише в банках і пунктах обміну валют небанківських фінансових установ, а й у поштових відділеннях. Зміни затверджено постановою правління НБУ від 02.01.2019 р. № 9 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України». Оператори поштового зв’язку зможуть отриІнші змінимувати від НБУ ліцензію на здійснення валютних операцій за таких умов:

  • наявність у них не менше 50 структурних підрозділів, розташованих на території від 50 % областей України;
  • отримання не менше 50 % доходів від діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку;
  • відповідність вимогам до фінансового стану, структури власності, ділової репутації (в тому числі їхніх керівників і власників істотної участі) та професійної придатності керівників.

Помякшення умов видачі ліцензій

Крім того, Нацбанк пом’якшив умови видачі ліцензій на здійснення діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі небанківським фінансовим установам (НФУ). Зокрема мінімальний розмір власного капіталу НФУ зменшено з 10 до 5 млн грн (за умови, що фінансова установа здійснюватиме таку діяльність із використанням не більше ніж 50 структурних підрозділів) Крім того, скасовано вимогу щодо наявності в НФУ не менше п’яти структурних підрозділів, приміщення яких відповідають вимогам НБУ.

Небанківські фінансові установи та національний оператор поштового зв’язку, які вже мають генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, матимуть 6 місяців перехідного періоду, щоб привести свою діяльність у відповідність до нових вимог. НФУ та національний оператор поштового зв’язку, які мали генеральні ліцензії на здійснення діяльності з обміну валют, отримані до дня введення в дію Закону, зможуть і надалі здійснювати валюто-обмінні операції на підставі цих ліцензій.

Особливості здійснення окремих поточних валютних операцій та купівлі іноземної валюти для їх здійснення розглянуто в розділі V Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою правління НБУ від 02.01.2019 р. № 5 (далі — Положення № 5). Відповідно до п. 38 цього документа, банкам заборонено купувати іноземну валюту за дорученням клієнтів за рахунок коштів у гривні, залучених цими клієнтами у формі кредиту.

Обов’язковий продаж валюти

Обов’язковому продажу підлягають надходження в іноземній валюті на користь юридичних осіб — резидентів, які не є банками, фізичних осіб — підприємців, іноземних представництв (крім офіційних представництв), а також на рахунки, відкриті в банках для ведення спільної діяльності без створення юридичної особи:

  • із-за кордону;
  • на території України з поточних рахунків юридичних осіб — нерезидентів (крім інвестиційних рахунків).

Зазначені надходження підлягають обов’язковому продажу з 07.02.2019 р. до 28.02.2019 р. (включно) в розмірі 50 %, а з 01.03.2019 р. — у розмірі 30 %. Зазначимо, що перелік надходжень, які не підлягають обов’язковому продажу, містить п. 26 Положення № 5.

За матеріалами DeVisu

Коментарі