Порядки з питань зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН зазнають змін

Share Button

ДФСУ оприлюднила проект постанови Кабміну «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 117» (далі – проект Постанови).

Проект постанови розроблено з метою уникнення випадків маніпулювання платниками податку ознаками, відповідність яким дає змогу реєструвати податкові накладні/розрахунки коригування без здійснення автоматизованого моніторингу.

Проектом постанови пропонується п.п. 2 п. 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затвердженого Постановою КМУ від 21.02.2018 р. № 117 (далі – Порядок зупиненнядоповнити додатковими умовами, а саме в загальному обсягу постачання за поточний місяць, який має становити менше 500 тис. гривень та на одного покупця сума такого обсягу не перевищує 50 тис. гривень, сума ПДВ (крім суми ПДВ, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України), сплаченого у попередньому місяці, має складати більше 20 тис. гривень.

В свою чергу, п.п. 3 п. 3 Порядку зупинення доповнити додатковою умовою, яка одночасно виконується з діючою, відповідно до якої загальна сума сплаченого за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК, податку на додану вартість (крім суми ПДВ, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами, якими подано ПН/РК на реєстрацію в Реєстрі, становить більше 400 тис. гривень.

Крім зазначеного, Проектом постанови пропонується п. 23 та 28 Порядку зупинення доповнити умовами, що стосуються відповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку, для прийняття рішень про реєстрацію ПНї/РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації комісіями, які приймають рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації.

Також, Порядок зупинення буде доповнено:

  • додатком 4 «Примірна форма рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість»;
  • додатком 5 «Примірна форма рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість».

Передбачається також внесення змін до Порядку розгляду скарг на рішення комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, затвердженого Постановою КМУ від 21.02.2018 р. № 117 . Розгляд скарг на рішення комісій регіонального рівня, які приймають рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації та врахування або неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість здійснюється комісією центрального рівня,  яка є постійно діючим колегіальним органом ДФС, за участі уповноваженої особи Мінфіну.

Порядок роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, затверджений Постановою  № 117, визначає організаційні та процедурні засади діяльності комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, рішення про врахування або неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість  та розглядають скарги на такі рішення (далі – комісії контролюючих органів), а також права та обов’язки її членів.

При цьому, засідання комісії контролюючого органу проводиться у разі наявності матеріалів для розгляду.

Впровадження проекту постанови дасть можливість зменшити тиск на сумлінних платників податків, щоб безперешкодно реєструвати ПН на здійснення постачання товарів/послуг шляхом автоматизованого врахування відповідної інформації та усунути спірні питання щодо безумовності податкового кредиту, сформованого за рахунок реєстрації ПНта/або РК до них, які не підлягають моніторингу.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Постанови надавати у письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публікації цього оголошення за наступними адресами:

  • Державна фіскальна служба України: 04655, МПС, м. Київ – 53, Львівська площа, 8., e-mail: monitoringcentr@sfs.gov.ua.
  • Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2, e-mail:  infomf@minfin.gov.ua

Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної регуляторної служби України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, буд. 9/11, e-mail:  inform@dkrp.gov.ua.

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

  • Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 117» (Завантажити)
  • Порівняльна таблиця до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 117» (Завантажити)
  • АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №117» (Завантажити)

За матеріалами ДФСУ

Коментарі