Підсумований облік робочого часу: як та у яких випадках запроваджується?

Share Button

В Управлінні Держпраці в Кіровоградській області роз’яснили: як та у яких випадках запроваджується підсумований облік робочого часу, як таке запровадження оформити документально.

Як правило, запроваджується підсумований облік робочого часу, регульований графіками змінності, там, де змінюється режим роботи, тобто кількість змін у добі, режим праці, режим відпочинку тощо. Такі зміни відбуваються згідно з нормами ст. 61 КЗпП і частин третьої та четвертої ст. 32 КЗпП. Тобто, по-перше, працівника слід повідомити про ці зміни не пізніше ніж за два місяці. Якщо неможливо зберегти колишні умови праці і якщо працівник не погоджується на продовження роботи на нових умовах, такий трудовий договір може бути припинено за п. 6 ст. 36 КЗпП.

Прикладом підсумованого обліку робочого часу зі збереженням режиму роботи може бути гнучкий режим робочого часу з підсумованим обліком однозмінного п’ятиденного або шестиденного робочого тижня. Тут зрозуміло, що запровадження відбувається без графіка змінності. Запровадження підсумованого обліку робочого часу без змін режимів роботи частіше відбувається у разі впорядкування трудових відносин із недотриманням щоденної та щомісячної тривалості робочого часу, з такою самою кількістю змін, таким самим режимом праці та відпочинку.

Гнучкий графік частіше застосовується для управлінського персоналу.

Підсумований облік можна запровадити на невизначений строк або на визначений.

При запровадженні підсумованого обліку робочого часу необхідно дотримуватися наступної схеми документального оформлення:

  • якщо є профспілковий комітет, керівник подає голові профспілки заяву про погодження запровадження підсумованого обліку робочого часу та графіків змінності;
  • отримує витяг із протоколу засідання профспілкового комітету з погодженням запровадження підсумованого обліку робочого часу та графіків змінності;
  • видає наказ про внесення змін до організації виробництва та праці: про зміну в структурному підрозділі режиму роботи із запровадженням підсумованого обліку робочого часу та графіків змінності на перший обліковий період;
  • отримує заяви від працівників про згоду на продовження роботи в нових умовах або про відмову;
  • видає наказ про зміну конкретним працівникам істотних умов праці — зміну режиму роботи із запровадженням підсумованого обліку робочого часу і графіків змінності.

Наказ має бути видано після закінчення двомісячного терміну повідомлення на підставі заяв працівників, тут має чітко зазначатися про зміну режиму роботи. Якщо відбувається зміна графіків роботи, наказ видається не пізніше ніж за два місяці до запровадження. Цей час охоплює також місячний строк ознайомлення працівників із графіками змінності. Якщо немає зміни графіків, наказ має бути видано не пізніше ніж за місяць до запровадження підсумованого обліку для своєчасного ознайомлення працівників із графіками змінності. У наказі чітко зазначається, що режим роботи залишається тим самим.

Головний державний інспектор відділу з питань експертизи умов праці Управління Держпраці в Кіровоградській області Наталія ПАЩЕНКО
Коментарі