Формування інституціональної спроможності соціальних партнерів в місцевих громадах

Share Button

Соціальна сфера, на думку Державного секретаря Міністерства соціальної політики України Віктора ІВАНКЕВИЧА, як і піклування про добробут людей – один із найважливіших індикаторів розвиненого суспільства. Автор пояснює, як це стосується питань зайнятості, трудових прав і гарантій, охорони праці тощо в розрізі реалізації соціального діалогу.

Соціальна сфера завжди була і залишатиметься однією з основних галузей розвитку суспільства, бо відповідає за головне – добробут людей. Наразі в Україні вона як ніколи динамічно розвивається, реформується в напрямку кращих європейських стандартів. Вже зараз втілюються зміни, які дозволять надати українцям більше гарантій та покращити їхній соціальний захист.

Це стосується й розвитку принципів та інструментарію соціального діалогу. Ми не можемо сказати, що до 1991 року в Україні його не було зовсім, адже процес налагодження стосунків між роботодавцями, працівниками та органами державної влади будувався на засадах колективно-договірного регулювання. На жаль, були в історії уже незалежної України періоди, коли «згасав» не лишень соціальний діалог, але й вся соціальна сфера загалом. Тому для виконавчої влади так важливо мати зворотній зв’язок з інститутами громадянського суспільства. Особливо зараз, коли одна із реформ, найбільш важливих для майбутнього України, – адміністративно-територіальна вносить суттєві прогалини до механізмів соціального діалогу і вимагає залучення до процесу місцевих громад, в тому числі об’єднаних територіальних громад (ОТГ).

Стосовно імплементації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, мушу зазначити, що в цілому уряд продовжує цілеспрямовано виконувати заплановані завдання. Приємно, що маємо кращий прогрес саме у сфері соціальної політики та трудових відносин, в якій зараз виконано до 70% змін, передбачених імплементацією Угоди. Мова йде про розробку професійних стандартів, запровадження нових підходів в роботі державної служби зайнятості, запровадження єдиних принципів пенсійного забезпечення, захисту прав дітей тощо. Також затверджено соціальну програму гарантії рівних прав жінок і чоловіків (до 2021 року) і національний план дій з ліквідацій дискримінації щодо жінок.

У грудні минулого року урядом було схвалено концепцію реформування системи управління охорони праці в Україні, розпочато підготовку законопроектів щодо безпеки та гігієни праці. Також проаналізовано відповідність національного законодавства стандартам Європейського Союзу, на підставі чого ми дізналися, що вітчизняне законодавство не надто відрізняється від європейських стандартів. Наразі у національному законодавстві імплементовано п’ять директив Європейського Союзу у сфері соціальної політики та п’ять директив у сфері безпечності нехарчових продуктів, гігієни праці.

Міністерство соціальної політики співпрацює з представниками інститутів громадянського суспільства в межах імплементації положень Глави ХХІ Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. Так, неоціненною була допомога, яку громадські організації надали Мінсоцполітики під час підготовки та супроводження у Верховній Раді Закону України «Про соціальні послуги». Схожі комунікації відбуваються й на постійній основі, зокрема у форматі експортно-консультативної групи, яка щоквартально долучається до розробки заходів з імплементації Угоди. Регулярно ведемо консультації з українським представництвом Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС.

Окремо про ту роботу, що Мінсоцполітики проводить у співпраці з представниками сторін соціального діалогу, який на сьогодні є чи не єдиним інструментом досягнення оптимальних, виважених рішень з питань соціально-економічної політики на користь громадян нашої країни. Враховуючи необхідність актуалізації законодавства, зокрема в умовах децентралізації, міністерством розпочато роботу з розбудови соціального діалогу на територіальному рівні. Ми також готуємо зміни до Закону України «Про соціальний діалог в Україні», які врахують інтереси ОТГ.

Врешті ОТГ стають осередками регіонального розвитку, здатними захищати інтереси громадян, взаємодіяти з профспілками, організаціями роботодавців, іншими громадськими організаціями. В перспективі Україна має розбудувати таку систему взаємодії з інституціями громадянського суспільства, яка захищатиме інтереси усіх груп населення на будь-якому рівні.

Також в рамках проекту Міжнародної організації праці «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні», який спрямований на комплексне вирішення проблем зайнятості та ринку праці на національному та регіональному рівнях, передбачена розбудова спроможності соціальних партнерів та покращення соціального діалогу. У цьому році Мінсоцполітики планує застосувати найкращі практики європейських країн, які можна перенести в реалії України, та модернізувати соціальний діалог відповідно до викликів сьогодення.

Коментарі