Що далі з децентралізацією? Асоціація ОТГ чекає відповіді від партій-учасниць майбутніх парламентських перегонів

Share Button

Асоціація об’єднаних територіальних громад пропонує усім політичним партіям публічно підтвердити свою відданість реформі місцевого самоврядування та децентралізації та готовність продовжувати розпочаті суспільні трансформації – вносити необхідні зміни до Конституції, голосувати за інші важливі для реформування країни закони, опираючись на принципи і норми Європейської хартії місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що децентралізаційна реформа впроваджується в Україні на основі затвердженої Урядом у 2014 році Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади та відповідно до Плану впровадження нового етапу реалізації Концепції, що був затверджений Урядом у січні 2019 року.

На новому, вирішальному етапі впровадження реформи Асоціація ОТГ вважає першочерговими такі завдання:

– Внесення змін до Конституції України, які зафіксують новий устрій та нову територіальну (прибрати) організацію влади;

– Ухвалення закону про засади адміністративно-територіального устрою та – на його основі – формування нового адміністративно-територіального устрою України;

– Внесення змін до базових законів, якими регулюється діяльність органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, що забезпечать чітке розмежування владних повноважень на принципах субсидіарності;

– Встановлення прозорого і справедливого розподілу публічних фінансів, відповідності власних, закріплених та переданих фінансових ресурсів обсягу повноважень, визначених за органами місцевого самоврядування, зменшення рівня диспропорцій між бюджетами адміністративно-територіальних одиниць шляхом фінансового вирівнювання;

– Запровадження професійного інституту урядників (префектів) з метою здійснення ефективного та неупередженого нагляду за законністю діяльності органів місцевого самоврядування, націленого на запобігання порушенням, на консультативну допомогу і на координацію діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

– Реформування субрегіонального рівня влади як такого, на якому спостерігається прямий конфлікт інтересів між новою і старою системами і чиниться найбільший спротив реформам;

– Ухвалення та впровадження нового, заснованого на кращих європейських практиках закону про службу в органах місцевого самоврядування;

– Вдосконалення механізмів та інструментів державної підтримки регіонального і місцевого розвитку, забезпечення їх належного фінансового наповнення, об’єктивного і пропорційного розподілу державних коштів відповідно до стратегічних документів розвитку регіонів і громад;

– Забезпечення реалізації принципу повсюдності місцевого самоврядування – через поширення юрисдикції ОМС на всю територію громади (розпорядження землями, просторове планування);

– Внесення змін до системи місцевих виборів, які забезпечать представництво інтересів кожної громади в органах самоврядування регіонального і субрегіонального рівня, та представництво інтересів кожного поселення чи групи поселень громади в місцевій раді громади.

Коментарі