Які штрафи скасував президент 20 червня та інші зміни податкового законодавства

Share Button

Інтернет-портал TaxLink опублікував черговий огляд податкового законодавства (17-23 червня 2019 року).

Зазначено, що з 17 по 23 червня 2019 року у Верховній Раді України не було зареєстровано законопроекти, які вносять зміни в Податковий кодекс України чи Митний кодекс України.

Указом президента України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України» від 20.09.2019 р. № 418/2019  було визнано визнали такими, що втратили силу 61 Указ президента України, зокрема й  серед них і Указ «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки від 12.06.1995 р. № 436/95.

Як наслідок, було скасовано штрафи за:

  • перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах;
  • неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки; витрачання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень  (крім  коштів, отриманих із кас  установ  банків)  на  виплати,  що  пов’язані  з оплатою  праці  (за  винятком  екстрених (невідкладних) обставин – соціальних виплат громадянам на поховання, допомоги при народженні дитини,  одиноким  та  багатодітним  матерям,  на лікування в разі хвороби,   компенсацій   особам,   які    постраждали    внаслідок Чорнобильської катастрофи), за наявності податкової заборгованості;
  • перевищення  встановлених строків використання виданої під звіт готівки,  а також за видачу готівкових коштів  під  звіт  без повного звітування   щодо   раніше  виданих  коштів;
  • проведення готівкових розрахунків без подання  одержувачем коштів   платіжного   документа   (товарного  або  касового  чека, квитанції до прибуткового ордера,  іншого  письмового  документа), який  би  підтверджував  сплату  покупцем  готівкових коштів;
  • використання одержаних в установі банку готівкових  коштів не за цільовим призначенням;
  • невстановлення установами банків лімітів залишку готівки  в касах.

Минулого тижня Міністерством фінансів України було опубліковано нові редакції  стандартів фінанасової звітності:

  • МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»;
  • МСБО 1 «Подання фінансової звітності»;
  • МСБО 12 «Податки на прибуток».

Крім того було опубліковано новий стандарт – КТМФЗ 23 «Невизначеність щодо підходів до податку на прибуток», у якому уточнено, як вимоги МСБО 12 «Податки на прибуток» застосовують до визнання й оцінки в разі виникнення невизначеності в податковому обліку.

Роз’яснення КТМФЗ 23 потрібно застосовувати до всіх аспектів відображення податку на прибуток, коли є невизначеність щодо оподатковуваного прибутку або збитку, податкових баз активів і зобов’язань, податкових збитків і кредитів та податкових ставок.

Джерело: TaxLink

Коментарі