В Херсоні пробують застосувати європейську модель місцевого партнерства зайнятості

Share Button

Державна служба зайнятості розповідає про початок співпраці в рамках моделі місцевого партнерства зайнятості у місті Херсон.

Ініціатором є Міжнародна організація праці, яка реалізовує проект «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні».

Проект спрямований на комплексне вирішення проблем зайнятості та ринку праці на регіональному рівні, повідомив технічний радник МОП Джемал Ходжич. Місцеве партнерство зайнятості передбачає постійну комунікацію всіх стейкхолдерів: роботодавців, громадян, влади. Зацікавлені учасники мають виконувати кожен свою роль, враховуючи інтереси інших сторін.

Місцева специфіка полягає в тому, що туристично-рекреаційний комплекс відіграє провідну роль у формуванні виробничої структури області, зокрема і Херсона. Саме туристична сфера була означена, як така, що має найбільший потенціал для зайнятості та самозайнятості громадян, підготовки кадрів.

А журнал «Роботодавець», високо оцінюючи роль МОП та органів виконавчої влади в налагоджені діалогу між роботодавцями, владою, громадянським суспільством на місцевому рівні, змушений нагадати наступне. Соціально-політична база, на якій повинні би ґрунтуватися будь-які проекти партнерства в сфері зайнятості населення – система трипартизму – в Україні наразі не функціонує.

Джерело: Державна служба зайнятості

Коментарі