На що варто звернути увагу під час заповнення звітності з ТЦУ

Share Button

Офіс ВПП звертає увагу платників на поширені помилки при складанні Звіту про контрольовані операції.

Нагадаємо:  до 30 вересня необхідно подати  звітність з ТЦУ.  Тому задля уникнення помилок при реєстрації контрольованих операцій у  “Відомостях про особу, яка бере участь у контрольованих операціях” необхідно звернути увагу на наступне:

1) рядок “Повне найменування особи” співпадав із зазначеним у контракті, з даними ВМД і податкових накладних, додатком ПН до  декларації з Податку на прибуток;

2) рядок “Код країни”, в якій зареєстрований нерезидент, відповідав класифікації країн світу  (див. наказ Держстату від 30.12 2013 № 426);

3) у разі заповнення рядка “Код ознаки пов’язаності особи” (крім кодів 512 – 515 та 517 – 518) необхідно заповнити Додаток “Інформація про пов’язаність осіб”;

4) графа 3 “Код типу предмета операції” повинна відображати код типу предмету операції згідно додатку 4 Порядку № 8 від 18.01.2016 р. (оскільки Додаток 4 містить виключний перелік кодів типу операцій);

5) якщо графа 3 «Код типу предмета операції» має код 204 – послуга,  графа 6 «Код послуги згідно з Класифікацією зовнішньо-економічних послуг» повинна бути обов’язково заповнена за сферою діяльності (кредити, послуги ремонту, транспортні послуги, послуги з будівництва тощо);

 6) коли значення графи 3 «Код типу предмета операції» має код 201 – товар, графа 5 підлягає обов’язковому заповненню відповідно до української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД);

7) поширеною помилкою є відображення в графі 9 «Код сторони операції» не сторону нерезидента, а «самого себе»;

8) у графі 16 “Ціна (тариф) за одиницю виміру (без ПДВ) (у валюті контракту/договору)” для фіноперацій та нематеріальних активів (кредит, роялті) ставка повинна відображатись у відсотках;

9) підсумок графи 20  додатку до звіту про контрольовані операції повинен відповідати  графі 4 “Загальна сума контрольованих операцій з контрагентом” звіту про контрольовані операції.

10) має бути коректне заповнення даних у графі 25 “Сторона, що досліджується”.

Оскільки, якщо платник тестує “сам себе” то необхідно вказати “1”, а якщо нерезидента – “0”. При цьому у графі 23 “Цифрове значення показника рентабельності контрольованих операцій” потрібно вказати показник рентабельності сторони, що тестують.

За матеріалами Офісу ВПП ДПС

Коментарі