Які форми фінансової звітності повинні подаватися неприбутковими організаціями?

Share Button

Формою звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 № 553 (у редакції наказу МФУ від 28.04.2017 № 469) (далі – Звіт), передбачено подання форм фінансової звітності як додатка ФЗ до Звіту.

У Звіті передбачено відображення поданих до Звіту форм фінансової звітності:

 •      Баланс (звіт про фінансовий стан);
 •      Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
 •      Звіт про рух грошових коштів;
 •      Звіт про власний капітал;
 •      Примітки до річної фінансової звітності;
 •      Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (Баланс, Звіт про фінансові результати);
 •      Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (Баланс, Звіт про фінансові результати).

Враховуючи вищезазначене, неприбутковими установами та організаціями (крім неприбуткових установ та організацій, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, бюджетних установ) подається разом зі Звітом Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал (форми №№ 1-4) та Примітки до річних звітів (ф. № 5).

Неприбуткові установи, організації, які підпадають під критерії мікропідприємствмалих підприємств, подають скорочену за показниками фінансову звітність (Фінансовий звіт малого підприємництваФінансовий звіт мікропідприємства) у складі Балансу і Звіту про фінансові результати (форми № 1-м, № 2-м або № 1-мс, № 2-мс).

Суб’єкти державного сектора разом зі Звітом подають наступні форми фінансової звітності:

 • Баланс (форма № 1-дс) ,
 • Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс),
 • Звіт про рух грошових коштів (форма № 3-дс),
 • Звіт про власний капітал (форма № 4-дс),
 • Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5-дс).

Підтвердженням подання фінансової звітності разом зі Звітом є позначка «+» в Звіті у клітинці «ФЗ» таблиці «Наявність додатків» та у таблиці «Наявність поданих до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації додатків – форм фінансової звітності».

Неприбутковою організацією проставляється позначка у тих графах таблиці, що відповідають назвам форм фінансової звітності, поданої разом зі Звітом.

За матеріалами «ЗІР: категорія 102.23»
Коментарі