Мінімальну зарплату пропонують підвищити, а доплати до неї скасувати: законопроект

Share Button

5 листопада 2019 року у Верховній Раді зареєстровано проект Закону №2378 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з реалізації вимог Конституції та міжнародного права щодо питань мінімальних гарантій в оплаті праці”.

Як заначено у пояснювальній записці, його метою є виведення працюючої людини із зони бідності через забезпечення купівельної спроможності низькооплачуваних категорій працівників в умовах ринкових цін на товари та житлово-комунальні послуги, а також мінімізації потреби працівників і членів його сім’ї у державних субсидіях і допомогах як малозабезпечених.

Що пропонується?

1. Мінімальну зарплату встановити у розмірі не меншому 150% встановленого законом розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

2. У разі перевищення протягом двох місяців підряд фактичного рівня інфляції над плановим більше ніж на 2% зобов’язати Кабмін протягом 15 днів ініціювати перед ВРУ внесення змін до Держбюджету на відповідний рік щодо підвищення розміру мінімальної заробітної плати з урахуванням прогнозного рівня інфляції до кінця бюджетного року з метою забезпечення його адекватного зростання.

3. Мінімальний посадовий оклад (тарифну ставку) встановити у розмірі, що перевищує 150%  встановленого законом розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

4. Мінімальним розміром ставки (окладу) заробітної плати вважати встановлений колективною угодою мінімальний розмір ставки (окладу) заробітної плати працівника першого розряду відповідної, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт). У  галузевих (міжгалузевих) угодах мінімальні розміри ставок (окладів) заробітної плати встановлювати з дотриманням підвищувальних галузевих коефіцієнтів, мінімальні значення яких затверджуватиме КМУ за погодженням із сторонами соціального діалогу.

При цьому до мінімального розміру ставки (окладу) заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні, компенсаційні виплати тощо.  

Мінімальний розмір ставки (окладу) заробітної плати працівника першого розряду відповідної галузі має бути вищим 150% встановленого законом розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У разі прийняття цей Закон набере чинності з 1 січня 2020 року.

За матеріалами «Дебет-Кредит»

Коментарі