30 важливих роз’яснень для підприємців від ДПС України

Share Button

Огляд індивідуальних податкових консультацій від ДПС України.

ПДВ

Бюджетні кошти на благоустрій міста

ДПС України повідомила, що якщо бюджетні кошти надходять до платника податків у рахунок оплати вартості поставлених таким платником товарів/послуг (зокрема, в рахунок фінансування бюджетних програм), то такі кошти включаються до бази оподаткування ПДВ (незалежно від того, в якому статусі платнику податку перераховуються такі бюджетні кошти).

/ІПК від 09.12.2019 р. № 1800/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Постачання товарів, оплата за які не відбулася

ДПС України роз’яснила, що з метою оподаткування ПДВ при здійсненні операцій з постачання товарів, оплата за які не відбулася і постачальник не визначає податкові зобов’язання за касовим методом, датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ вважається дата, на яку припадає початок передачі товару від постачальника.

Підтвердженням дати, на яку припадає початок передачі (переміщення) товару, є дата, вказана у первинних документах, якими в бухгалтерському обліку фіксу­ється факт здійснення господарської операції (у тому числі акт приймання-передачі), оформлених відповідно до законодавства.

/ІПК від 09.12.2019 р. № 1801/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Внесок до статутного капіталу прав вимоги кредиторської заборгованості

Операція із внесення резидентом/нерезидентом до статутного капіталу прав вимоги кредиторської заборгованості в обмін на корпоративні права (частки у статутному капіталі), яка здійснюється у ме­жах чинного господарського і цивільного законодавства, не є об’єктом оподаткування ПДВ.

/ІПК від 06.12.2019 р. № 1786/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/

Надання доступу до системи пошуку  в мережі «Інтернет»

ДПС України роз’яснила, що якщо під наданням доступу (дозволу) до інформаційно-аналітичної системи пошуку й обробки інформації у сфері господарської та інших видів діяльності, яка розміщена у мережі «Інтернет», розуміється доступ, скориставшись яким платник податку (покупець) отримує програмну продукцію (її копію) або право на використання програмної продукції, то для цілей оподаткування ПДВ операція з надання такого доступу розцінюється як операція з постачання програмної продукції або операція з надання права на використання програмної продукції, яка не підлягає оподаткуванню ПДВ відповідно до п. 261 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ або пп. 196.1.6 ст. 196 ПКУ (залежно від умов постачання програмної продукції, визначених у цивільно-правовому договорі).

Якщо згідно з умовами цивільно-правового договору розуміється доступ, скориставшись яким платник податку (покупець) отримує виключно право на пошук, обробку й отримання (завантаження) інформації та інші аналогічні дії, що здійснюються за допомогою такої аналітичної системи без фактичного постачання платнику податку (покупцю) програмної продукції (її копії) або без надання права на використання програмної продукції, то операція з надання такого доступу (дозволу) розцінюється як операція з постачання послуг із пошуку, обробки, отримання інформації та інших аналогічних дій, яка підлягає оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку з нарахуванням ПДВ за ставкою 20 %.

/ІПК від 05.12.2019 р. № 1741/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Одночасне використання товарів в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях

ДПС України повідомила, якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, не­оборотні активи використовуються частково в оподатковуваних, а частково — в неоподатковуваних операціях (у тому числі звільнених від оподаткування ПДВ згідно з п. 63 підрозділу 2 розділу XX ПКУ) платник податку зобов’язаний нараховувати податкові зобов’язання відповідно до ст. 199 ПКУ виходячи з частки використання таких товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях. Розрахунок такої частки проводиться за результатами операцій, проведених за попередній календарний рік, та застосовується протягом поточного календарного року.

У разі якщо платник податку протягом попереднього календарного року здійснював лише оподатковувані операції, такий розрахунок здійснюється у податковій декларації з ПДВ за звітний (податковий) період, в якому вперше задекларовані не­оподатковувані операції. Розрахована таким чином частка застосовується для нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 199 ПКУ до кінця календарного року, в якому почали здійснюватися одночасно оподатковувані та неоподатковувані операції. За підсумками такого календарного року проводиться перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року (у січні — грудні) оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.

/ІПК від 11.12.2019 р. № 1851/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Податковий кредит на підставі митної декларації

До податкового кредиту на підставі митної декларації включається лише сума ПДВ, сплачена/нарахована у зв’язку з випуском товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України. Сума процентів, нарахованих відповідно до частини сьомої ст. 106 МКУ, не є сумою ПДВ, а тому до податкового кредиту не включається.

/ІПК від 28.11.2019 р. № 1635/ІПК/13-01-04-01-10/

Право на податковий кредит за зведеними ПН

За операцією з придбання електроенергії з метою врегулювання небалансів електричної енергії платник податку (сторона, відповідальна за баланс) має право включити до складу податкового кредиту суми ПДВ, зазначені в зведених податкових накладних (одній чи двох та більше), які складені оператором системи передачі з дотриманням норм ПКУ на підставі первинних (бухгалтерських) документів та зареєстровані в ЄРПН (за умови дотримання інших правил, встановлених ПКУ для формування податкового кредиту).

/ІПК від 03.12.2019 р. № 1681/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Складання РК при зміні коду УКТ ЗЕД

Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних.

Якщо після складання і реєстрації в ЄРПН податкової накладної відбувається зміна (у тому числі часткова) номенклатури товарів/послуг, постачальник (продавець) складає розрахунок коригування до податкової накладної.

Отже, на всіх етапах постачання товарів/послуг до кінцевого споживача, у тому числі імпортованих чи підакцизних товарів, у графі 2 «Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця» та графі 3.1 «Код товару згідно з УКТ ЗЕД» податкової накладної продавець повинен зазначати дані, які відповідають документам, що підтверджують їх придбання таким продавцем.

/ІПК від 11.12.2019 р. № 1850/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Облік та звітність КУА

ДПС України повідомила, що враховуючи висновки рішення окружного адміністративного суду КУА — платник податку на прибуток підприємств, що здійснює управління активами пайового інвестиційного фонду, включає до податкової декларації з податку на прибуток підприємств дані бухгалтерського обліку КУА за відповідний звітний період без урахування показників і результатів діяльності пайового інвестиційного фонду, активами якого така КУА управляє.

При цьому КУА також веде окремий бухгалтерський та податковий облік (складає та подає окрему декларацію з податку на прибуток) за результатами діяльності кожного пайового інвестиційного фонду, активами якого така КУА управляє.

/ІПК від 06.12.2019 р. № 1778/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/

Витрати на створення резервів під знецінення запасів

Якщо підприємством ухвалено рішення здійснювати уцінку матеріалів через створення резерву (забезпечення) знецінення запасів відповідно до національних ПБО або МСФЗ, то в такому випадку виникають різниці згідно з п. 139.1 ст. 139 ПКУ для коригування фінансового результату до оподаткування.

Так, у рядку 2.1.1 додатка РІ до декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897, відображається сума витрат на створення забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат відповідно до національних ПБО або МСФЗ.

У рядку 2.2.1.1 додатка РІ до декларації відображається сума коригування (зменшення) забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних ПБО або МСФЗ.

/ІПК від 12.12.2019 р. № 1867/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Визнання операцій контрольованими

ДПС України роз’яснила, що операції з придбання товарів платником — резидентом у нерезидента, у разі якщо право власності на такі товари переходить спочатку до іншого резидента, який не виконує істотних функцій та не використовує істотних активів, вважаються контрольованими між таким платником — резидентом та нерезидентом. Такий платник податку — резидент повинен подати звіт про контрольовані операції.

/ІПК від 04.12.2019 р. № 1683/6/99-00-05-05-01-15/ІПК/

Подання Звіту про КО представництвом іноземної компанії

ГУ ДПС у м. Києві повідомило, що якщо діяльність Представництва, яке є представником компанії, яка зареєстрована за законодавством Нідерландів, відповідатиме критеріям «постійного представництва» (пп. 14.1.193 ст. 14 ПКУ), а обсяг господарських операцій, передбачених пп. 39.2.1.7 ст. 39 Кодексу, перевищуватиме 10 млн грн, то у такого Представництва виникне обов’язок щодо подання звіту про контрольовані операції за відповідний звітний (податковий) період.

/ІПК від 04.12.2019 р. № 1686/ІПК/26-15-05-06-01/

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Складання акцизних накладних на спожите пальне

Акцизні накладні можуть складатись суб’єктом господарювання за кожним акцизним складом/акцизним складом пересувним за кожним кодом УКТ ЗЕД пального, втраченого та/або використаного для власного споживання протягом місяця, не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг пального, втраченого та/або використаного для власного споживання протягом такого місяця. Реєстрація таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних також повинна бути здійснена не пізніше останнього дня звітного місяця.

/ІПК від 05.12.2019 р. № 1751/6/99-00-04-02-05-15/ІПК/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

Період сплати ЄСВ «незалежниками»

ГУ ДПС у м. Києві на запитання щодо терміну сплати ЄСВ у 2018 — 2019 роках особами, які провадять незалежну професійну діяльність без використання праці найманих осіб, відповіло, що періодом, за який такі особи нараховують та сплачують ЄСВ у 2018 — 2019 роках, є квартал.

/ІПК від 03.12.2019 р. № 1672/К/26-15-33-18-09-ІПК/

Проживання за рахунок юрособи

ДПС України зазначила, що дохід у вигляді вартості послуг проживання, у тому числі нерезидентів, які оплачуються юридичною особою — резидентом за власний рахунок, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу таких фізичних осіб як додаткове благо та оподатковується ПДФО та військовим збором на загальних підставах.

/ІПК від 03.12.2019 р. № 1673/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/

Продаж криптовалюти

ГУ ДПС у Дніпропетровській області повідомило, що доходи, отримані фізичною особою — резидентом від продажу криптовалюти, оподатковуються ПДФО осіб і військовим збором на загальних підставах.

/ІПК від 04.12.2019 р. № 1689/ІПК/04-36-33-02-07/

Ремонт авто працівника

ДПС України дійшла висновку, що у разі якщо юридичною особою за власний рахунок проводиться поточний або капітальний ремонт автомобіля найманого працівника, який використовується цим працівником при виконанні трудових обов’язків, то вартість такого ремонту включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків як додаткове благо та оподатковується ПДФО та військовим збором на загальних підставах.

/ІПК від 04.12.2019 р. № 1706/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/

Волонтерська діяльність

Дохід у вигляді суми грошового відшкодування будь-яких витрат фізичної особи — платника податку (волонтера), понесених ним під час здійснення волонтерської діяльності, включається юридичною особою до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого волонтера та оподатковується ПДФО і військовим збором на загальних підставах. При цьому положеннями ПКУ не визначено переліку витрат, які можуть бути відшкодовані вказаному волонтеру юридичною особою.

/ІПК від 04.12.2019 р. № 1708/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/

Бонуси на користь фізособи

ДПС України роз’яснила, що у разі якщо нарахування бонусів на користь фізичної особи здійснюється у вигляді умовних балів, які в майбутньому така особа має право обміняти на товари (роботи, послуги), тобто фактично безоплатно отримати товари (роботи, послуги), то вартість таких товарів (робіт, послуг) включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків як додаткове благо з відповідним оподаткуванням.

Разом з тим якщо вказані бонуси нараховуються у грошовій формі, тобто на рахунок фізичної особи нараховуються та виплачуються кошти, то сума таких бонусів включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків як інший дохід та оподатковується ПДФО на загальних підставах.

/ІПК від 04.12.2019 р. № 1721/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/

Орендна плата за земельні ділянки

Податковий агент, який здійснює нарахування (виплату) доходів у вигляді орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, сплачує (перераховує) ПДФО до відповідного бюджету за місцезнаходженням земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості).

/ІПК від 04.12.2019 р. № 1704/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/

Остаточний розрахунок ЄСВ «незалежником»

Особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, зобов’язана сплачувати ЄСВ у розмірі, не менше мінімального страхового внеску незалежно від отримання чи не­отримання доходу від здійснення діяльності. Остаточний розрахунок щодо нарахування та сплати ЄСВ особами, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється до 1 травня року, що настає за звітним. При цьому суми ЄСВ, сплачені протягом звітного року, враховуються платниками при остаточному розрахунку ЄСВ, який підлягає сплаті за звітний рік.

/ІПК від 04.12.2019 р. № 1747/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/

Відображення в формі № 1ДФ авансового внеску

ДПС України на питання щодо відображення в формі № 1ДФ перерахованого авансового внеску приватному виконавцю для проведення виконавчих дій відповіла, що суб’єкт господарювання — стягувач суму повернення авансового внеску, зазначену в формі № 1ДФ за попередній звітний пе­ріод, що надавалась для проведення виконавчих дій фізичній особі, яка здійснює незалежну професійну діяльність — приватному виконавцю, повинен відобразити з від’ємним значенням у відповідних графах форми № 1ДФ у періоді, протягом якого відбулося повернення таких коштів.

/ІПК від 06.12.2019 р. № 1783/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

Автомобільні дороги загального користування

ДПС України повідомила, що на підприємство, яке має на балансі автомобільні дороги загального користування місцевого значення, поширюється норма пп. 283.1.4 ст. 283 ПКУ щодо звільнення від земельного податку земель дорожнього господарства. При цьому підприємство не звільняється від обов’язку подання податкових декларацій з плати за землю та звіту про суми податкових пільг, що визначені в Довіднику інших податкових пільг.

/ІПК від 02.12.2019 р. № 1661/6/99-00-04-04-03-15/ІПК/

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Грошовий переказ

ГУ ДПС у Дніпропетровській області роз’яснило, що у разі отримання доходу у вигляді грошового переказу, запис у Книзі обліку доходів здійснюється за підсумками робочого дня, протягом якого отримано такий дохід, з урахуванням комісії фінансової установи за переказ грошових коштів, а датою отримання доходу вважається дата отримання такою фізичною особою — підприємцем грошових коштів у фінансовій установі.

/ІПК від 02.12.2019 р. № 1665/04-36-33-02-07/ІПК/

Організація гастрольних заходів

Фізична особа — підприємець, яка здійснює організацію, проведення гастрольних заходів як окремий виконавець, самостійний актор, не може бути платником єдиного податку. Разом з тим обмеження щодо прийняття участі у виступах для платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця п. 291.5 ст. 291 ПКУ не встанов­лені.

/ІПК від 04.12.2019 р. № 1705/Б/99-00-04-07-03-14/ІПК/

Вплив списаної «кредиторки» на розрахунок частки сільськогосподарського виробництва

Сума списаної кредиторської заборгованості, яка виникла внаслідок отримання попередньої оплати за товар, який не був поставлений протягом терміну позовної давності, включається до загальної суми доходу при визначенні частки сільськогосподарського товаровиробництва.

Якщо дохід платника єдиного податку четвертої групи від реалізації продукції сільськогосподарського товаровиробництва за результатами звітного податкового періоду 2019 р. буде менший, ніж 75 % від загального доходу, то платник податків з 01.01.2020 р. зобов’язаний сплачувати податки на загальних підставах.

/ІПК від 28.11.2019 р. № 1638/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Дохід в іноземній валюті

ДПС України повідомила, що для фізичної особи — підприємця усі вартісні показники, що включаються до доходу, відображаються у національній валюті України.

Показники, виражені в іноземній валюті, перераховуються у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим НБУ на дату їх отримання.

При цьому розрахунок курсової різниці, яка виникає при продажу іноземної валюти фізичної особи — підприємця, та включення такої курсової різниці до доходу платника єдиного податку нормами ПКУ не передбачено.

/ІПК від 09.12.2019 р. № 1793/6/99-00-04-07-03/ІПК/

РРО

Відповідальність за порушення у сфері застосування РРО

ДПС України зауважила, що оскільки факт порушення встановлюється лише у ході перевірки суб’єкта господарювання, то незалежно від кількості виявлених під час перевірки порушень застосовується фінансова санкція у розмірі 1 гривня, а за порушення, виявлені під час наступних перевірок суб’єкта господарювання протягом календарного року, застосовується фінансова санкція у розмірі 100 % вартості проданих з порушеннями товарів (послуг).

/ІПК від 28.11.2019 р. № 1646/6/99-00-05-04-01-15/ІПК/

Приймання готівки небанківською установою для подальшого переказу

ДПС України пояснила, що якщо операції з приймання готівки для подальшого її переказу здійснюються небанківською фінансовою установою за допомогою зареєстрованої належним чином платіжної системи через пункти приймання готівки (робоче місце працівника, облаштоване технічним пристроєм із відповідним програмним забезпеченням, який дає змогу працівникові сформувати електронний документ на переказ готівки на підставі відповідного паперового документа та забезпечує оброблення і передавання інформації до банку/платіжної організації платіжної системи в режимі реального часу), в цьому випадку РРО можна не застосовувати.

/ІПК від 09.12.2019 р. № 1798/6/99-00-05-04-01-15/ІПК/

Продаж програмної продукції через мережу «Інтернет»

ДПС України повідомила, що при здійсненні розрахунків за товари (послуги) суб’єкти господарювання зобов’язані застосовувати РРО, у тому числі у разі здійснення безготівкових розрахунків за допомогою платіжних карт (VISA, MasterCart) або платіжних систем та інших із використанням мережі «Інтернет». При цьому розрахункові документи при продажу товарів (послуг) через мережу «Інтернет» видаються у випадку їх безпосереднього надання споживачу, під час передачі йому товару чи надання послуг.

РРО не використовується при продажу програмної продукції через мережу «Інтернет», якщо оплата проведена замовником (фізичною особою) у безготівковій формі за допомогою мережі «Інтернет» з використанням електронних платіжних засобів (карток) або платіжних систем.

/ІПК від 10.12.2019 р. № 1799/6/99-00-05-04-01-15/ІПК/

Огляд підготувала Людмила ШЕВЧУК,
консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування

За матеріалами Вісника. Офіційно про податки

Коментарі