Як правильно скласти фотографію робочого часу при проведенні атестації робочих місць за умовами праці?

Share Button

В ГУ Держпраці у Полтавській області нагадують, право на пенсію за віком на пільгових умовах, щорічну додаткову оплачувану відпустку за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, скорочену тривалість робочого тижня, доплати за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, передбачені Законом України «Про охорону праці» (стаття 7), визначаються лише за результатами атестації робочих місць за умовами праці, яка проводиться відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 № 442 та Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Мінпраці України від 01.09.1992 № 41.

Перелічені пільги та компенсації залежать від фактичного часу зайнятості працівників у шкідливих умовах праці на робочому місці. Так,  право на пенсію за віком на пільгових умовах підтверджується, якщо працівник знаходиться під впливом шкідливих виробничих факторів не менше 80% робочого часу, а право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці – за умови зайнятості працівника у шкідливих умовах не менше 50% робочого часу. Право на скорочену тривалість робочого тижня підтверджується за умови зайнятості працівника у шкідливих умовах не менше 50%, а для деяких категорій працівників – не менше 80% всього скороченого робочого часу. Розмір доплат за роботу у шкідливих і важких умовах праці також залежить від часу дії на працівника шкідливих факторів.

Отже, для визначення та встановлення пільг та компенсацій, передбачених законодавством,  необхідно якісне і правильне визначення часу зайнятості працівника в умовах дії шкідливих факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

Фотографія робочого часу і хронометраж є найпоширенішими на підприємствах способами проведення вимірів часу. Фактичні витрати часу при цьому рекомендується вимірювати за допомогою секундомірів, хронометрів, годинників.

Фотографія робочого дня – це послідовне фіксування часу, що витрачається працівником упродовж робочого дня (зміни) на виконання операцій технологічного процесу та перерви у роботі. Метою складання документа при проведенні атестації є визначення тривалості дії на працівника шкідливих виробничих факторів, важкості та напруженості трудового процесу, пов’язаних з виконанням обов’язків прописаних в посадовій (робочій) інструкції.

Атестаційна комісія, що створюється на підприємстві для проведення атестації робочих місць за умовами праці, складає на кожному конкретному робочому місці перелік небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища, показників важкості та напруженості трудового процесу, що підлягають дослідженню і комплексній оцінці та організує проведення фотографії робочого дня.

Відповідальна за проведення фотографії особа вивчає технологічний процес, організацію робочого місця, технологічні характеристики, режими роботи і стан обладнання, про що робиться відмітка в спостережному листі. В листі записуються також  дані про працівника: прізвище, табельний номер, номер робочого місця, спеціальність і т.п. Крім того, в описовій частині листа вказуються цех, ділянка, дата, початок і кінець спостереження та окремих елементів роботи, прізвище спостерігача, обладнання й матеріали, які використовуються в роботі.

Працівника завчасно попереджують про час проведення спостережень, їх мету та ознайомлюють з результатами спостережень під розпис.

Для більшої точності та об’єктивності спостережень їх проводять в характерних (типових) виробничих умовах, як правило, декілька разів. Результати проведених спостережень приводять до середнього значення і вносять в єдину фотографію робочого дня у довільній формі. Це необхідно тому, що від отриманих даних залежить кінцева оцінка існуючих умов праці та визначається право працівників на пільги і компенсації за роботу зі шкідливим та важкими умовами праці та їх розміри.

При складанні фотографії робочого дня визначають час, витрачений на операції, при виконанні яких на працівника діють шкідливі фактори виробничого середовища, а також зазначають відповідність виконуваної працівником роботи технологічному процесу, робочій або посадовій інструкції.

Надалі розраховується тривалість дії на працівника кожного шкідливого виробничого фактору окремо (у відсотках від тривалості зміни), показник заноситься до відповідної графи Карти умов праці та використовується для оцінці умов праці на робочому місці, визначення і встановлення передбачених законодавством пільг і компенсацій за роботу у несприятливих умовах праці, їх розмірів та для раціоналізації часу роботи та відпочинку, розробці організаційно-технічних заходів, спрямованих на покращення умов праці.

За матеріалами Управління Держпраці у Полтавській області

Коментарі