Теги: Декларації про майновий стан та доходи

Відтепер вхід до Електронного кабінету – через ідентифікацію особи

Для користувачів Електронного кабінету створено нові можливості при вході до приватної частини (особистого кабінету) з обранням типу особи, якою здійснюється вхід та проводиться електронна ідентифікація (з урахуванням  вимог ПКУ, законів України щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг).