Які зміни в оподаткуванні очікують український бізнес найближчим часом? Податкові новації 2017, частина 1

Share Button

8 грудня Парламент проголосував у першому читанні законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні) (№5368). Профільному комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики доручено підготувати законопроект до другого читання за скороченою процедурою. І хоча він ще не став законом, а отже ще можливі певні зміни, вже зараз необхідно розуміти, до чого бізнес має готуватися вже за місяць.

Обсяг запропонованих змін до Податкового кодексу настільки великий, що детально їх проаналізувати в межах однієї статті неможливо. У цій публікації ми дамо стислий огляд змін, що містяться у проголосованому законопроекті (з урахуванням деяких важливих змін, що пропонується внести проектом Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» – Законопроект №5132), а у наступних публікаціях на цю тему детально зупинимося на змінах до окремих розділів Податкового кодексу.

Найбільш масштабні зміни стосуються адміністрування податків та електронного адміністрування податку на додану вартість.

Загальні положення та адміністрування податків

Електронний документообіг у фіскальній сфері

Розширюється та законодавчо закріплюється функціонування електронного кабінету платника податків. З наступного року практично весь документообіг між платниками податків та фіскальними органами планується перевести у електронний формат. Це може зменшити корупційні впливи, полегшити та прискорити документообіг. Але нові норми містять також і ризики для бізнесу.
Детальний аналіз пропонованих змін дивіться у нашій наступній публікації.

Податкові консультації

Суттєвих змін зазнає підхід до надання податкових консультацій.

Як і раніше, індивідуальні податкові консультації надаватимуть органи ДФС за запитами платників податків. Але тепер ці консультації стануть більш публічними завдяки створенню Єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій. Індивідуальна податкова консультація, що надається контролюючим органом у письмовій формі, обов’язково повинна бути зареєстрована у цьому реєстрі.

Індивідуальні податкові консультації надаватимуться в усній формі податковими інспекціями, у письмовій формі – обласними та Київським міським управлінням ДФС та центральним апаратом ДФС.

Індивідуальна податкова консультація, надана фіскальним органом у письмовій формі, має бути розміщена на офіційному веб-сайті ДФС та у єдиній базі індивідуальних податкових консультацій (без зазначення назви та коду ЄДРПОУ платника податків, якому надана консультація). Платники податків матимуть можливість безоплатного вільного доступ до єдиної бази індивідуальних податкових консультацій.

Міністерство фінансів видаватимуть узагальнюючі податкові консультації за результатами узагальнення індивідуальних податкових консультацій, наданих органами ДФС платникам податків, та у разі виявлення обставин, що свідчать про неоднозначність окремих норм податкового законодавства.

Податкові перевірки та запити

Податкові інспекції на місцях віднині будуть позбавлені права проводити документальні та фактичні перевірки. Їм залишені функції надання адміністративних послуг, реєстрації та обліку, та проведення камеральних перевірок.

Камеральні перевірки

Строк проведення камеральної перевірки податкової декларації (уточнюючого розрахунку) обмежений 30 календарними днями з останнього дня граничного терміну подання, або з дати фактичного подання.

Документальні перевірки

План-графік документальних планових перевірок на рік має бути оприлюднений на сайті ДФС до 25 грудня попереднього року.
Про проведення документальної перевірки платник податку, що прийняв рішення про електронну форму взаємодії з податковим органом, повідомляється через електронний кабінет.

Визначена додаткова підстава для проведення позапланової документальної перевірки – зупинення реєстрації податкової накладної (розрахунку коригування) в ЄРПН.

Позапланова документальна перевірка відтепер не може бути призначена за постановою оперативно-розшукових, слідчих органів або прокурора, а лише за рішенням суду (слідчого судді).

Розширене коло посадових осіб контролюючих органів, які мають право приймати рішення про проведення документальної перевірки.

Фактичні перевірки

Розширене коло посадових осіб контролюючих органів, які мають право приймати рішення про проведення документальної перевірки.

Надання інформації на запит контролюючого органу

Встановлено єдиний термін надання відповіді платником податку на запити контролюючого органу про надання інформації 15 робочих днів. Раніше Податковий кодекс передбачав 2 терміни – один місяць та 10 днів.

У разі проведення зустрічної звірки термін надання відповіді та підтверджуючих документів встановлений у 10 робочих днів.

У разі, коли платник податків без поважних причин не з’явився за запрошенням органу ДФС для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, орган ДФС може звернутися до суду для застосування приводу.

Стягнення, розстрочення та відстрочення податкового боргу

Крім інформації про обіг коштів на банківських рахунках платників податків, органи ДФС зможуть отримувати на підставі рішення суду інформацію про оренду індивідуального банківського сейфа.

Податковий орган зможе вимагати від платника податків, який має податковий борг, укласти договір щодо переведення права вимоги дебіторської заборгованості на орган ДФС.

Податкова вимога не надсилатиметься, якщо сума податкового боргу не перевищує 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 1020 грн. В цьому випадку у органів ДФС також не виникає право податкової застави. Раніше ця сума складала 340 грн.

Додатковою підставою для адміністративного арешту майна визначено відмову платника податку від проведення на вимогу податкового органу інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та готівки.

Податковий борг, що виник внаслідок несплати узгодженого податкового зобов’язання, визначеного у податковій декларації (уточнюючому розрахунку) більше як 90 днів та перевищує 5 млн. грн., може бути стягнутий без рішення суду на підставі рішення керівника, заступника керівника або іншої уповноваженої особи контролюючого органу. В умовах фактичної безкарності посадових осіб фіскальної служби за неправомірні рішення, ця норма закладає значні ризики зловживань з боку податкових органів.

Рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу на строк, що виходить за межі одного бюджетного року, на суму більше 1 млн. грн., прийматиме центральний апарат ДФС за погодженням з Мінфіном. При цьому у податкову заставу має бути передане майно платника податків на суму, не меншу за суму грошових зобов’язань чи податкового боргу. ДФС вестиме відкритий реєстр заяв про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань.

Фінансові санкції та пеня

У разі проведення самостійного коригування податкових зобов’язань за наслідками контрольованих операцій, якщо таке коригування проведено до 1 травня наступного року (тобто до закінчення граничного терміну подання звіту про контрольовані операції), та платником податку поданий уточнюючий розрахунок, то штраф у розмірі 3 відсотків коригування суми податкового зобов’язання не застосовуватиметься.

Пеня не нараховуватиметься у разі самостійного визначення платником податків податкового зобов’язання (наприклад, при самостійному внесенні виправлень до податкової декларації за попередній звітний період). Також пеня не нараховуватиметься за наслідками документальних перевірок. Тобто єдиною підставою для нарахування пені тепер буде несвоєчасна сплата податкового зобов’язання.

При нарахуванні податкового зобов’язання контролюючим органом нарахування пені починатиметься з першого робочого дня після граничного строку сплати. А от при самостійному визначенні податкового зобов’язання платником податків або податковим агентом пеня нараховуватиметься, починаючи тільки з 91-го календарного дня після спливу строку сплати.

Дещо змінений також порядок визначення суми пені. Якщо раніше пеня на суму заборгованості нараховувалася виходячи з 120% облікової ставки НБУ на день виникнення податкового боргу або на день його погашення, залежно від того, яка ставок була більшою, то тепер пеня обраховуватиметься за кожен календарний день відповідно до ставки, що діяла на цей день. При цьому розмір 120% облікової ставки НБУ, як і раніше, застосовуватиметься до податкового зобов’язання, нарахованого контролюючим органом. А от на своєчасне не сплачене податкове зобов’язання, яке було самостійно визначене платником податків або податковим агентом, пеня нараховуватиметься з розрахунку 100% облікової ставки НБУ.

Ліквідація податкової міліції

Виключений розділ XVIII-2, який стосувався податкової міліції.

Інші зміни

Змінені критерії визначення великих платників податків. Тепер враховуватиметься не сума загального доходу, а загальний обсяг операцій з постачання товарів та послуг за дванадцять послідовних календарних місяців. Граничне значення цієї суми збільшено з 500 млн. грн. до 1 млрд. грн.

Платники податків зобов’язані до 31 грудня 2017 року подати до контролюючих органів за місцем податкового обліку повідомлення про місце розташування (реєстрації) його підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність.

Зміни, що стосуються окремих видів податків

Податок на прибуток

У цій статті ми наводимо стислий перелік змін, що стосуватимуться податку на прибуток. Детальний аналіз цих змін дивіться у наступній публікації.

Коригування на податкові різниці

Уточнено порядок обліку податкових різниць, що пов’язані з невиробничими основними засобами та нематеріальними активами. Раніше результати операцій з цими активами не впливали на коригування фінансового результату до оподаткування.
Дозволено зменшення оподатковуваного прибутку на збитки від зменшення справедливої вартості інвестиційної нерухомості та біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю.

Зміни в обчисленні податку

Скасована норма, відповідно до якої сума податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету, зменшувалась на суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Обмеження на врахування окремих витрат

Змінено порядок обліку вартості робіт та послуг, придбаних у неприбуткових організацій та у нерезидентів, зареєстрованих у юрисдикціях, що входять до списку Кабміну (офшорних резиденціях).
Введені додаткові обмеження на деякі витрати, що зменшують оподатковуваний прибуток.

Прискорена амортизація

Нові (ті, що раніше не були у експлуатації) основні засоби 4-ї групи, що придбані та введені в експлуатацію у період з 01.01.2017 по 31.12.2018 можуть амортизуватися протягом двох років за лінійним методом, якщо вони використовуються у господарській діяльності, не продаються та не надаються в оренду.

Податкові канікули для малого бізнесу

На 2017 – 2021 роки вводиться нульова ставка податку на прибуток для платників податку, у яких річний дохід не перевищує 3 млн. грн. та розмір заробітної плати кожного з працівників є не нижчим за дві мінімальні зарплати. Існують також інші обмеження щодо застосування цієї пільги. Детальніше дивіться наступну публікацію.

Звітність сільгоспвиробників

Сільгоспвиробники, які обрали річний податковий період, що починається з 1 липня і закінчується 30 червня наступного року, подають разом з податковою декларацією фінансову звітність за перше півріччя минулого року, за минулий звітний рік та за перше півріччя поточного звітного року.

Неприбуткові організації

Неприбуткові організації, разом із звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації тепер будуть зобов’язані подавати також річну фінансову звітність.

Посилена відповідальність неприбуткових організацій за нецільове використання коштів.

Для неприбуткових організацій, які повинні привести свої установчі документи у відповідність з вимогами пункту 133.4 Кодексу, строк внесення змін до установчих документів подовжено до 1 липня 2017 року.

Податок на додану вартість

У цій статті ми наводимо стислий перелік змін, що стосуватимуться податку на додану вартість. Детальний аналіз цих змін дивіться у наступній публікації.

Зміни у електронному адмініструванні ПДВ

Введено нову процедуру зупинення реєстрації у ЄРПН податкової накладної (розрахунку коригування) на підставі даних автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних та розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризику.

Зазначення коду УКТ ВЕД для товарів та коду ДКПП (ДК 016:2010) для послуг віднині є обов’язковим для всіх товарів та послуг, а не тільки підакцизних та імпортованих товарів.

Змінені строки реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування.

Платники податку матимуть право зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування протягом 365 календарних днів за датою їх складення. Раніше цей термін складав 1095 днів.

Змінені розміри та порядок накладення штрафу за відсутність реєстрації або несвоєчасну реєстрацію податкової накладної (розрахунку коригування).

Внесені також інші зміни у систему СЕА ПДВ, детальніше дивіться у наступній публікації.

Відшкодування ПДВ

Відновлено проведення документальних позапланових виїзних перевірок з питань відшкодування ПДВ.
Надання органом ДФС висновку на відшкодування не потребуватиметься. Сума, заявлена до бюджетного відшкодування вважатиметься узгодженою та автоматично підлягатиме відшкодуванню у визначених Кодексом випадках, детальніше дивіться у наступній публікації.

Замість двох реєстрів створюється єдиний реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування. Скасовані критерії для внесення платника податку до «привілейованого» реєстру. До 10 січня 2017 року існуючі реєстри мають бути об’єднані в один у хронологічному порядку надходження заяв про відшкодування. Невідшкодовані суми, що були заявлені до відшкодування до 01.02.2016, мають бути включені до Тимчасового реєстру та відшкодовані не пізніше 02.02.2017.

Пільги з ПДВ

Продовжена на 2017-2018 роки дія звільнення від ПДВ операцій з відходами та брухтом чорних та кольорових металів та макулатурою.

Дія касового методу визначення податкового зобов’язання та податкового кредиту за операціями з постачання електроенергії та вугілля подовжена на 2017 – 2018 роки та розширена на операції з централізованого водопостачання та водовідведення.

Податок з доходів фізичних осіб

Не включатиметься до сукупного оподатковуваного доходу допомога на лікування та медичне обслуговування, окрім самого платника податку, також членів його сім’ї першого ступеня споріднення, дитини, яка перебуває під опікою або піклуванням платника податку. Максимальний строк використання благодійної допомоги, наданої на лікування, подовжено з 12 до 24 місяців.

Вилучена норма про те, щ фізична особа – платник податку на доходи фізичних осіб має обов’язково укладати договір з роботодавцем про зобов’язання відпрацювати у роботодавця не менше ніж три роки після закінчення навчання, у разі коли роботодавець сплачує за навчання цієї фізичної особи. Тепер фізична особа може навчатися за гроші будь-якої особи, але неоподатковувана сума обмежена трьома мінімальними зарплатами за кожен місяць навчання.

Подовжений строк перерахування податку до бюджету податковим агентом, який надає дохід у негрошовій формі чи виплачує готівкою з каси. Тепер податок має бути сплачений протягом трьох наступних днів, а не одного, як раніше.

Максимальна неоподатковувана норма добових під час відряджень за кордон становитиме 40 Євро на день замість 0,75 мінімальної зарплати. Максимальний неоподатковуваний розмір добових для відряджень у межах України залишився 0,2 мінімальної зарплати, хоча одночасно іншим проектом Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (Законопроект №5132) пропонується встановити його на рівні 0,2 мінімальної зарплати, що у 2017 році складатиме 320 грн. на календарний день.

Зняте обмеження розміру податкової знижки, що надається у разі сплати за навчання платника податку або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.

Податок з доходів фізичних осіб – підприємців

Встановлено, що суми акцизного податку з реалізованих у роздріб підакцизних товарів не включаються до складу доходу фізичної особи – підприємця.

Фізичні особи – підприємці можуть за власним бажанням враховувати при розрахунку чистого оподатковуваного доходу амортизаційні відрахування з документально підтверджених витрат на придбання нематеріальних активів, придбання або самостійне виготовлення основних засобів основних засобів. Земельні ділянки, об’єкти житлової нерухомості, легкові та вантажні автомобілі не підлягають амортизації.

Витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію та інших видів поліпшення основних засобів не підлягають амортизації та повністю відносяться до складу витрат звітного періоду.

Розрахунок амортизації здійснюється прямолінійним методом.

Встановлені мінімально допустимі строки корисного використання основних засобів та нематеріальних активів, які складають:

20161210-table-1

Акцизний податок

Реалізація пального у споживчій тарі до 2 літрів (крім виробників) виведена з під оподаткування акцизним податком. Штрафні санкції за попередні періоди за порушення порядку реєстрації акцизних накладних на пальне в ємностях до 2 літрів, а також за відсутність реєстрації платником акцизного податку при здійсненні продажу пального в ємностях до 2 літрів, не застосовуватимуться.

Імпортери пального, підакцизних транспортних засобів та комплектуючих до них звільняються від обов’язку подавати декларацію з акцизного податку.

Платники акцизного податку тепер зобов’язані складати акцизні накладні також на обсяг пального, що використаний для власного споживання.

Рентна плата

Вторинні водокористувачі, тобто ті користувачі, які не здійснюють забору води з водних об’єктів, а отримують її від інших водокористувачів, звільнені від сплати (не є платниками) рентної плати за спеціальне використання води.

Плата за землю

Встановлено, що мінімальний розмір орендної плати за землю не може бути меншим за розмір земельного податку з відповідної ділянки. Раніше мінімальний розмір станови 3% нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Змінені обмеження для індексації нормативної грошової оцінки земель. Якщо раніше індекс не міг бути меншим за 100%, то тепер, навпаки, він не може бути більшим за 115%.

Єдиний податок

Законопроектом №5132 пропонується змінити базу обрахунку єдиного податку для платників 1-ї групи з розміру мінімальної заробітної плати на розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи. Базою обрахунку суми податку для платників 2-ї групи залишиться мінімальна заробітна плата, встановлена на 1 січня звітного року.

Працівники, мобілізовані на військову службу, не враховуватимуться при визначенні загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою.

Трансфертне ціноутворення

Збільшені граничні суми для визнання операцій контрольованими.

Розширений перелік операцій, що підпадають під трансфертне ціноутворення.

Уточнений порядок застосування методів трансфертного ціноутворення.

Значно розширений склад інформації, яка повинна міститися у документах з трансфертного ціноутворення.

Змінені розміри штрафів за порушення подання звіту про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення.

Документи, пов’язані з трансфертним ціноутворенням, мають зберігатися платником податків не менше 7 років з дня подання відповідної звітності.

Детальний аналіз змін, які стосуються трансфертного ціноутворення, дивіться у нашій наступній публікації.

Попередні висновки

Незважаючи на те, що до моменту прийняття в остаточній редакції законопроект зазнає певних змін, вже зараз можна зробити деякі висновки щодо характеру та наслідків пропонованих змін.

В цілому, ми вважаємо цей законопроект неоднозначним, таким, що містить як прогресивні норми, так і додаткові ризики для бізнесу.

Найбільш важливими прогресивними змінами ми вважаємо:

  • запровадження електронного способу взаємодії між платниками податків та контролюючими органами;
  • запровадження єдиного реєстру заяв на відшкодування ПДВ та розповсюдження автоматичного відшкодування на всіх платників податку;
  • ліквідацію податкової міліції.Ми також вважаємо важливим подальше вдосконалення системи трансфертного ціноутворення.

Негативними змінами для бізнесу, з нашої точки зору є:

  • надання органам ДФС права позасудового стягнення коштів з рахунків платників податків;
  • заборона зменшення суми податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету, на суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Зміни, що мають неоднозначний характер:

  • зупинення реєстрації у ЄРПН податкових накладних. З одного боку, ця норма спрямована на запобігання податковим зловживанням і мала б захищати сумлінних платників податку. З іншого боку, існує ризик того, що внаслідок недосконалості критеріїв або ж несанкціонованого втручання у систему будуть блокуватися податкові накладні сумлінних платників. Оскільки рішення про розблокування прийматимуться у ручному режимі, зберігаються корупційні ризики;
  • «податкові канікули» для малого бізнесу. На практиці лише деякі компанії зможуть ними скористатися через занадто жорсткі критерії. Навіть для тих платників податку, хто потенційно міг би отримати пільгу зі сплати податку на прибуток, економічний виграш від застосування цієї пільги може виявитися меншим за додаткові витрати, пов’язані з виконанням критеріїв відповідності. Майже ідентичні «податкові канікули» вже запроваджувалися в 2011 році під час набрання чинності Податковим кодексом, але не справили жодного позитивного впливу на стан малого бізнесу та інвестиційний клімат;
  • прискорена амортизація виробничих машин та обладнання. Сама по собі прогресивна норма впроваджується на занадто короткий термін, лише 2 роки. До того ж, вона є дискримінаційною щодо інвестицій у виробничий капітал, здійснених до 1 січня 2017 року.

Основні ризики, що стосуються пропонованих змін до законодавства, лежать у площині забезпечення надійного та правильного функціонування електронних систем та баз даних, захисту від несанкціонованого втручання у їхню роботу та захисту конфіденційної інформації в цих системах.

Джерело: http://firstconsulting.com.ua/

 

Коментарі