Зміни у законодавстві для неприбуткових організацій

Share Button

Головне управління ДФС у м.Києві інформує, що Законом України від 21.12.2016 №1797-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» внесено зміни до пункту 133.4 Податкового кодексу щодо вимог до неприбуткових підприємств, організацій, установ

Так,  підпунктом  133.4.1 пункту  133.4 статті 133 Кодексу конкретизовано вимоги до установчих документів неприбуткових організацій, які діють на підставі установчих документів організації вищого рівня.

Визначено, що вимоги щодо наявності установчих документів не поширюються на бюджетні установи.

Новостворені  неприбуткові  організації  мають  можливість  отримати  статус неприбуткових організацій для цілей оподаткування з дня їх державної реєстрації  – у разі подання в установленому порядку документів для внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій під час або протягом 10 днів з дня державної реєстрації та дотримання вимог до установчих документів (п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 134 Кодексу).

Підпунктом 133.4.3 пункту  133.4 статті 133 Кодексу конкретизовано порядок подання податкової звітності та набуття статусу платника податку на прибуток у разі недотримання неприбутковою організацією вимог п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

Пункт 133.4 статті 133 Кодексу доповнено новим підпунктом 133.4.7, яким встановлено річний звітний період для подання податкового звіту для   неприбуткових організацій, що  відповідають  вимогам  пункту 133.4 статті 133 Кодексу.

Для професійних спілок, їх об’єднань та організацій профспілок передбачено подання звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової  організації   лише  у  разі  порушень  вимог  пункту 133.4 Кодексу  (п. 46.2 ст. 46 Кодексу).

Крім того, до 1 липня 2017 року подовжено термін, передбачений для приведення у відповідність до вимог Кодексу установчих документів неприбутковими організаціями з метою включення до нового Реєстру. Відповідно, неприбуткові організації, які перебували у  Реєстрі на день набрання чинності Законом України від 17 липня 2015 року № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових  організацій»,  не  підлягають  виключенню  з  цього  Реєстру  до 01 липня 2017 року (внесено зміни до пунктів 34, 35 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу).

Коментарі