ЧИЇ ІНТЕРЕСИ ЛОБІЮЮТЬ ДЕПУТАТИ

Share Button

Плата за землю є наріжним чинником в наведенні порядку в земельних відносинах, наповненні місцевих бюджетів та, відповідно, джерело можливостей в наданні виконавчими органами місцевого самоврядування якісних послуг населенню, вважає очільник Територіального відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» у Хмельницькій області Ростислав СЕМКІВ.

Заголовки публікацій в пресі з питань справляння податків майорять слоганами «назустріч платнику податків», «зменшення тиску, посилення взаємодії», «інвестиційна привабливість», «встановлення єдиних для всіх правил», але наскільки вони відповідають реаліям. Чому територіальні громади, незважаючи на щорічне значне збільшення обсягів доходів та видатків на фінансування основних бюджетних галузей, мають проблеми щодо надання державних соціальних гарантій громадянам.

Наповнення місцевих бюджетів

         Безумовно, вирішенню вище вказаної проблеми сприяє системна робота по детінізації бізнесу, але могла б сприяти і відмова органів місцевої влади від надання не обгрунтованих пільг юридичним особам і в першу чергу по платі за землю.

При цьому необхідно враховувати вимогу, передбачену статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97-ВР, що майнові операції з об’єктами права комунальної власності, які здійснюються органами місцевого самоврядування, не повинні зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.

За результатами проведеного нами аудиту рішень окремих органів місцевої влади про встановлення місцевих податків та зборів встановлено наявність масового типового дублювання надання пільг по платі за землю, а саме: органам державної влади та органам місцевого самоврядування, органам прокуратури, закладам, установам та організаціям, спеціалізованим санаторіям для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військовим формуванням, утворених у відповідності до Законів України про Збройні Сили України та Державну прикордонну службу України, які повністю утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів.

Фактично в умовах децентралізації повноважень та збільшення переліку витрат, які фінансуються з місцевих бюджетів, законодавець передбачив можливість наповнення бюджетів громад для забезпечення надання громадянам якісних послуг в т.ч. працівникам вищевказаних установ, організацій.

Плата за землю

         Відповідно до державної статистичної звітності площа земель, які перебували у власності (користуванні) органів державної влади та місцевого самоврядування в цілому по Україні станом на 01.01.2016 року (наказ, який передбачав формування звітності скасований) становила 82,0 тис. га. та 403,3 тис. га. в віданні частин, підприємств, організацій, навчальних закладів оборони, у тому числі Державної прикордонної служби України 6,8 тис. га.

Окремі органи місцевої влади, для прикладу: Одеська та Київська міська ради використовують надану можливість наповнення бюджету та прийняли рішення про встановлення ставки земельного податку для вищевказаної категорії платників в розмірі 1 та 0,01 відсотка від нормативної грошової оцінки землі відповідно.

Як результат, центральні органи влади розташовані в м. Києві сплачуть плату за землю в бюджет міста. Для прикладу, Кабінетом Міністрів України сплачено в 2016 році майже 28 тис. грн земельного податку, Генеральною прокуратурою України за 2016 рік – 17 тис. грн. земельного податку. Заборгованість по сплаті земельного податку в них відсутня.

В м. Одеса в 2016 році профінансовано придбання у комунальну власність територіальної громади квартир для створення фонду житла для тимчасового проживання – 11,4 млн. грн. та забезпечення житлом дітей-сиріт  – 7,9 млн. грн.. Це з 19,5 млн. грн., які були передбачені в бюджеті на 2016 рік, проти 2,3 млн. грн. профінансованих в 2015 році. На 2017 рік затверджена сума на дані видатки  – 35 млн. грн. при  визначених на 2017 рік доходах бюджету м. Одеси  – 6,2 млрд. грн. (м. Хмельницького – 2,3 млрд.грн.).

В Хмельницькій області також є позитивні приклади прийняття органами місцевої влади виважених рішень про справляння місцевих податків та зборів, зокрема плати за землю.

Так, депутатами Старокостянтинівської міської ради встановлено ставку податку за землю для вищевказаної категорії платників. Загальна площа земельних ділянок,  яку використовують державні підприємства, складає  977,93 га, що становить 27,6 відсотка від загальної площі земель міста Старокостянтинів. В 2016 році від даної категорії платників надійшло 1774 тис. грн. плати за землю.

Лише Квартирно-експлуатаційний відділ м. Хмельницький (Міністерство оборони України) має заборгованість перед бюджетом. В той же час, ними оприлюднено інформацію про проведення 31.03.2017 року тендеру щодо використання бажаючими земельної ділянки для вирощування сільськогосподарських культур орієнтовною площею 158,0 га розташованої в Полонському районі, поблизу с. Прислуч (розмір стартової плати не менше 2 759,65 грн. за 1 га в рік).  Але питання ефективності, доцільності використання коштів та земельних ділянок, це окрема тема.

На 2017 рік сума нарахованого земельного податку по даній категорії земель в м. Старокостянтинові становить 3974,9 тис. грн. Надходження даних коштів враховано в бюджеті міста на 2017 рік і передбачено видатки на   функціонування соціальної інфраструктури міста, в тому числі: на виконання місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста; ремонт та утримання доріг місцевого значення;  регулювання земельних відносин, програми природоохоронних заходів місцевого значення; місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту, на виконання делегованих повноважень в галузі освіти.

Використання резервів

Територіальним відділенням ВГО «Асоціація платників податків України» у Хмельницькій області було запропоновано депутатам місцевих рад ініціювати наступні кроки:

  • провести інвентаризацію видів та обсягів пільг, наданих вище вказаним установам, організаціям щодо сплати земельного податку;
  • прийняти до 1 липня поточного року виважені ставки земельного податку. До 31 грудня поточного року, для забезпечення максимально економного та ефективного витрачання додатково отриманих коштів, розробити та прийняти програму соціально-економічного та культурного розвитку, передбачивши суму коштів на її фінансування аналогічну сумі плати за землю, яка надійде від вище вказаних установ, організацій.
  • Для прикладу: 1) Програма будівництва соціального житла (забезпечення службовим житлом працівників вище вказаних установ, організацій, державних службовців, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та створення фонду житла для тимчасового відселення. За період дії програми (орієнтовно 4 роки) існує реальна перспектива досягнення позитивного результату).

В певній мірі, це було б і компенсатором для місцевого бюджету, який і на даний час, через виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, додатково утримує правоохоронні органи (придбання речового майна, паливно-мастильних матеріалів, ремонт, придбання обладнання).

Обрахувати суму плати за землю, яка щорічно поповнюватиме місцевий бюджет, не є проблематичним при застосуванні прийнятої ставки плати за землю оскільки юридичні особи, які мають право на пільги щодо сплати плати за землю, не звільняються від обов’язку подання податкових декларацій за земельні ділянки, з яких плата за землю не справляється через застосування податкових пільг.

Дане питання є менш актуальним для місцевих рад на території, яких за виключенням місцевої ради та створених комунальних підприємств, відсутні інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, військові формування, утворені у відповідності до Законів України про Збройні Сили України та Державну прикордонну службу України.

Однак воно є актуальним для тих органів місцевої влади на території яких такі структури присутні.

А тому, справедливо постає питання і депутати повинні вирішити: чи скористатись їм наданими повноваженнями щодо наповнення місцевого бюджету, чи збільшувати бюджет за рахунок сплати податків громадянами та легальним бізнесом.

Давайте визначатись депутати місцевих рад, Ви лоббіюєте інтереси громади чи ідете на поводу тих, які не зацікавлені в наведенні порядку в земельних відносинах, наповненні місцевого бюджету, наданні якісних послуг громадянам.