Індексація зарплати у грудні 2018 року та січні 2019 року

Share Button

При проведенні індексації заробітної плати працівників слід керуватися Законом про індексацію та Порядком №1078. Проведення індексації здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.

Право на проведення індексації заробітної плати настає, коли індекс споживчих цін (далі – ІСЦ) перевищить поріг індексації, встановлений з січня 2016 р. у розмірі 103%.

Індексації підлягає заробітна плата працівників у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу у місяці підвищення береться за 1 або 100%, тобто місяць підвищення вважається базовим і індексація в цьому місяці не проводиться, якщо сума підвищення заробітної плати (у базовому місяці враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру) перевищить суму індексації. Починаючи з наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Якщо сума підвищення заробітної плати менше ніж сума індексації, яка складається на момент підвищення, то сума індексації у базовому місяці зменшується на суму підвищення заробітної плати.

Працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції провадиться у порядку, визначеному у колективних договорах, але не нижче норм, визначених Законом про індексацію та Порядком №1078.

За даними Держстату, ІСЦ (%), на підставі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації, наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Індекс споживчих цін (ІСЦ)

2017 р.ІСЦ (%)
Січень101,1
Лютий101,0
Березень101,8
Квітень100,9
Травень101,3
Червень101,6
Липень100,2
Серпень99,9
Вересень102,0
Жовтень101,2
Листопад100,9
Грудень101,0
2018 р.ІСЦ (%)
Січень101,5
Лютий100,9
Березень101,1
Квітень100,8
Травень100,0
Червень100,0
Липень99,3
Серпень100,0
Вересень101,9
Жовтень101,7
Листопад101,4

Відповідно до Порядку №1078 та даних Держстату про ІСЦ за звітний місяць величину приросту ІСЦ для проведення індексації у грудні 2018 р. та січні 2019 р. наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Величина приросту ІСЦ для проведення індексації у грудні 2018 р. та січні 2019 р.

Базові місяці при обчисленні ІСЦ
для проведення індексації
(місяці підвищення тарифних ставок (окладів))
Величина приросту ІСЦ
для проведення
індексації, %:
у грудні 2018 р.у січні 2019 р.
У 2017 р.:
Січень18,522,2
Лютий19,519,5
Березень15,318,9
Квітень14,317,9
Травень14,814,8
Червень11,114,5
Липень10,914,3
Серпень11,014,4
Вересень10,710,7
Жовтень7,510,9
Листопад6,69,9
Грудень7,37,3
У 2018 р.:
Січень4,07,2
Лютий3,16,3
Березень3,73,7
Квітень4,3
Травень4,3
Червень4,3
Липень3,63,6
Серпень3,63,6
Вересень3,1
Жовтень
Листопад
Грудень

 

Приклад

Підвищення тарифних ставок (окладів) працівників відбулося у січні 2017 р. (базовий місяць) і до грудня 2018 р. заробітна плата не збільшувалась.

Для проведення індексації величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у грудні 2018 р. у такому випадку становить 18,5%.

Розрахунок ІСЦ: 18,5% = 1,037 × 1,031 × 1,031 × 1,034 × 1,040 × 100 – 100, де

1,037 – ІСЦ за лютий – квітень 2017 р. (1,010 × 1,018 × 1,009),

1,031 – ІСЦ за травень – липень 2017 р. (1,013 × 1,016 × 1,002),

1,031 – ІСЦ за серпень – жовтень 2017 р. (0,999 × 1,020 × 1,012),

1,034 – ІСЦ за листопад – грудень 2017 р. та січень 2018 р. (1,009 × 1,010 × 1,015),

1,040 – ІСЦ за лютий – вересень 2018 р. 

(1,009 × 1,011 × 1,008 × 1,000 × 1,000 × 0,993 × 1,000 × 1,019).

ІСЦ за жовтень – листопад 2018 р. становив 103,1% (101,7 × 1,014), тобто перевищив поріг індексації (103%), тому у січні 2019 р. проведення індексації здійснюється на величину приросту ІСЦ – 22,2% (1,037 × 1,031 × 1,031 × 1,034 × 1,040 × 1,031 × 100 – 100).

Припустимо, що заробітна плата за грудень 2018 р. становитиме 9 000 грн.

Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у грудні 2018 р. – 1 921 грн).

Величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у грудні 2018 р., якщо підвищення тарифних ставок (окладів) було у січні 2017 р., становить 18,5%.

Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.

Сума індексації доходу дорівнює 355,39 грн (1 921 × 18,5 : 100).

Заробітна плата разом із сумою індексації становить 9 355,39 грн (9 000 + 355,39).

Нарахування суми індексації та її виплата здійснюється одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком №1078 підлягають індексації. Заробітна плата разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.

За матеріалами Вісника. Офіційно про податки

Коментарі