Що таке колективний договір та чи обов’язково його укладати на підприємстві?

Share Button

Управління Держпраці в Тернопільській області роз’яснює, чи обов’язково потрібно укладати на підприємстві колективний договір і які наслідки для роботодавця має недотримання його умов?

Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи між власником або уповноваженим ним органом (особою), з однієї сторони, і первинною профспілковою організацією.

Якщо на підприємстві не дає жодна профспілка, то сторону найманих працівників можуть репрезентувати, обрані на загальних зборах, представники трудового колективу. Якщо на підприємстві, в установі, організації створено кілька первинних профспілкових організацій, вони повинні на засадах пропорційного представництва утворити об’єднаний представницький орган для укладення колективного договору.

Укладенню колективного договору передують колективні переговори. Строки, порядок ведення переговорів, вирішення розбіжностей, що виникають під час їх ведення, порядок розробки, укладення та внесення змін і доповнень до колективного договору, відповідальність за його виконання регулюються Законом України «Про колективні договори і угоди».

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: зміни в організації виробництва і праці; забезпечення продуктивної зайнятості; нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; умов і охорони праці; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників; гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих; умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

Умови колективного договору, що погіршують порівняно з чинним законодавством і угодами становище працівників, є недійсними.

Реєстрація колективного договору – колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

І найцікавіше. Якщо власник порушив умови колективного договору, профспілки, що його уклали, мають право надсилати подання про усунення цих порушень, яке розглядається у тижневий строк. У разі відмови усунути порушення профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду.

Джерело: Управління Держпраці в Тернопільській області

Коментарі