Коли складати РК до ПН з типом причини 302 «Усунення неоднозначностей»?

Share Button

Податківці в підкатегорії 101.16 ресурсу ЗІР зупинилися на випадках складання РК до ПН з типом причини 302 «Усунення неоднозначностей». Зокрема, такі РК слід складати, якщо після складання і реєстрації в  ЄРПН податкової накладної в результаті послідуючих коригувань такої ПН:

 1. за одним номером рядка податкової накладної обліковується дві та більше товарних позиції;
 2. відбувалось одночасне коригування кількісних та вартісних показників однієї товарної позиції (одночасно в одному рядку заповнювались графи 7 – 10 розділу Б розрахунку коригування);
 3. коригування ціни відображалось у графі 8 розділу Б розрахунку коригування (замість графи 9 розділу Б розрахунку коригування) або коригування кількості здійснювалось у графі 10 розділу Б розрахунку коригування (замість графи 7 розділу Б розрахунку коригування), – то з метою виправлення помилок, допущених при здійсненні такого коригування та відображення правильних показників товарних позицій, які у платника утворились в результаті таких коригувань, платнику необхідно скласти розрахунок коригування до податкової накладної, за допомогою якого виправити такі помилки. Виправлення таких помилок здійснюється шляхом сторнування рядків податкової накладної, які в результаті попередніх коригувань містять помилки (неоднозначності), та додаванням нових рядків з правильними показниками.

При цьому, якщо відбувалось одночасне коригування кількісних та вартісних показників однієї товарної позиції (одночасно в одному рядку заповнювались графи 7 – 10) (неоднозначності) виявлено в двох і більше рядках, таке виправлення здійснюється окремо для кожного з таких рядків шляхом складання окремого розрахунку коригування до кожного окремого рядка податкової накладної, який підлягає виправленню.

В першому рядку такого розрахунку коригування:

 • у графі 1.1 зазначається номер за порядком;
 • у графі 1.2 – № за порядком рядка податкової накладної, який коригується;
 • у графі 2.1 – код причини коригування 302 (усунення неоднозначностей);
 • у графі 2.2 – порядковий номер групи коригування;
 • значення граф 3 – 6 відповідає значенню відповідно граф 2 – 5 рядка податкової накладної, що коригується;
 • у графі 7 – зі знаком «–» значення графи 6 рядка податкової накладної, що коригується;
 • графи 8 – 10 не заповнюються (залишається пустими);
 • значення граф 11, 12 відповідає значенню відповідно граф 8, 9 рядка податкової накладної, що коригується;
 • у графі 13 – зі знаком «–» значення графи 10 рядка податкової накладної, що коригується;
 • у графі 14 – зі знаком «–»значення графи 11 рядка податкової накладної, що коригується. Якщо податкова накладна зареєстрована в ЄРПН до 01.12.2018, графа 14 розділу Б розрахунку коригування до такої податкової накладної не заповнюється.

В другому рядку:

 • у графі 1.1 зазначається номер за порядком;
 • у графі 1.2 – новий черговий порядковий номер рядка, якого не було в податковій накладній, що коригується (якщо в податковій накладній, що коригується, було 10 позицій, то у графі 1 зазначається номер 11);
 • у графі 2.1 – код причини коригування 302 (усунення неоднозначностей);
 • у графі 2.2 – номер групи коригування, який зазначався у графі 2.2 в першому рядку;
 • у графах 3 – 6 зазначаються (опис) номенклатура, код та одиниця виміру товару/послуги, що коригується (зазначається з правильними показниками);
 • у графах 7 та 8 – правильні значення щодо кількості та ціни товарів/послуг;
 • графи 9 – 10 не заповнюються;
 • у графах 11, 12 13 та 14 зазначаються правильні дані щодо коду ставки та коду пільги (якщо операція пільгова) правильне значення обсягу постачання (без урахування ПДВ) та сума ПДВ.

За матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу

Коментарі